A.A.

A.A.

Rastom cijena električne energije ali i drugih energenata, brojna domaćinstva u Bosni i Hercegovini su zapala u energetsko siromaštvo, jer ne mogu da isprate trendove i sebi obezbjede energiju za normalne uslove života.

Prema ustaljenom mišljenju, svako domaćinstvo koje na mjesečnom nivou izdvaja više od 10 odsto svojih prihoda na energente, je energetski siromašno.

Preciznih podataka nema, ali procjene govore da je u BiH takvih čak 190.000, prije svega zbog činjenice da su brojni objekti energetski neefikasni.

Daleko od toga da je ovo problem samo Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropske unije, samo u njihovim zemljama članicama preko 60 miliona ljudi je bilo pogođeno energetskim siromaštvom.

Shvativši u kakvom problemu se BiH nalazi, Evropska unija je odlučila da preko instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu pomogne najugroženije sa 50 miliona evra.

Nihad Harbaš, stručnjak u ovoj oblasti koji je radio na pripremi projekta pojašnjava da je cilj bio pomoći stanovništvu da premosti poteškoće nastale ogromnim skokom cijena.

„Primjera radi, ako su ljudi prošle sezone za grijanje davali 600 maraka, a ove godine 1.200, razlika od 600 maraka bi bila jednokratna socijalna pomoć ugroženim stanovnicima kroz ovaj projekat“, kaže on.

Navodi da pored 50 miliona evra, još 20 miliona ide za subvencije energetske efikasnost u domaćinstvima i preduzećima.

„Deset miliona KM će biti pomoć za povećanje enegetske efikasnosti u domaćinstvima za utopljavanje domova, zamjenu stolarije i slično, a drugih deset je namijenjeno malim i srednjim preduzećima i njihovim investicijama. U oba slučaja su grant sredstva za koja se traži učešće onih koji apliciraju od 50 odsto“, pojasnio je Harbaš.

Republika Srpska se uveliko sprema da podijeli ovu pomoć.

Kroz osam dana na snagu će stupiti Odluka o načinu realizacije paketa podrške energetski siromašnim potrošačima, sa čime se stiču uslovi za njenu realizaciju.

Ovom odlukom je određeno da su energetski siromašni građani korisnici socijalne pomoći, dječijeg dodatka, nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, borci stariji od 60 godina u stanju socijalne potrebe.

Pravo na pomoć će imati i penzioneri sa najnižim primanjima, kao i osobe starije od 65 godina pod uslovom da nemaju ličnih primanja ili da žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu ne prelaze iznos veći od polovine najniže plate.

Za prve četiri kategorije spiskove će u narednom periodu sačiniti centri za socijalni rad, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, dok će za petu kategoriju, odnosno lica starija od 65 godina Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske raspisati javni poziv.

Ukoliko član domaćinstva ispunjava uslove za finansijsku pomoć po više osnova, ostvariće je samo po jednom, a ako više članova domaćinstva ispunjava uslove za finansijsku pomoć, dobiće je samo jedan član.

„Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite utvrđuje pojedinačni iznos po domaćinstvu u skladu sa raspoloživim sredstvima, a nakon utvrđivanja konačnog broja korisnika finansijske pomoći, na način da se raspoloživa sredstva podijele sa brojem korisnika finansijske pomoći“, navodi se u odluci.

Dodaje se i da će oni koji se ne pojave na spisku, a smatraju da na njemu trebaju biti, imati pravo na žalbu.

Takođe, kako je to nedavno objelodanjeno iz delegacije EU u BiH, uskoro će biti raspisani i javni pozivi za 20 miliona evra podrške namjenjene energetskoj efikasnosti i preduzećima.

Tim paketom biće obuhvaćeno najmanje 4.000 stambenih objekata i 400 mikro, malih i srednjih preduzeća.

Pozive će raspisati entiteski fondovi za zaštitu životne sredine/okoliša.

(akta.ba)

"Ruke keramičara po kvadratu postavljenih pločica vrijede do 30 eura. Bogme smo malo i kazali, malo smo i pogriješili, nakon teksta kojim smo otvorili pitanje deficitarnosti ovog zanimanja javili su nam se brojni čitatelji ustvrdivši kako cijene po kvadratu skaču i preko 110 eura. Eto ga na, takli smo u gorući nam dalmatinski problem, uočili kako dobar keramičar vrijedi u narodu kao suho zlato", piše Slobodna Dalmacija.

O tome koliko je ovaj posao unosan govorio je penzionisani splitski profesor keramike, 70. godišnji Zdravko Čović koji je obučio više od 30 generacija keramičarskih zanatlija. Doduše, kako kaže, od tog broja samo je mali dio istrusio koljena. Čak 90 posto njih, ako ne i više je otišlo u vozače, građevinare, konobare, radnike svih vela. Keramiku eto ga đavla, ostaviše za sobom bez trunke kajanja.

"Ta cijena od 100 i više eura, to vam je već cifra od lani. S obzirom kako je sve poskupilo, sada je ona i viša. Ta se cijena odnosi na postavljanje onih velikih pločica, 240 puta 140 i više centimetara, to je hit nad hitovima. Za to postaviti moraš znati zanat, ali moraš i imat dobar alat. To rade samo najbolji, a njih je malo. I zato se cijena keramičarskog rada diže u nebo. Lipa se tu lova zaradi. Priča mi jedan moj bivši učenik, sad ima svoju firmu, kako mjesečno okrene bez problema dvije do tri tisuće eura. Može i više. Uvijek mu ostanu dvije", govori Čović.

O dolasku na rad u inozemstvo kazao je sljedeće:

"Zato su naši keramičari odlazili vani u Njemačku i zarađivali mjesečno do tri hiljade maraka. Niska cijena rada se kod nas držala sve do prije nekoliko godina, nakon čega započinje građevinski boom. Cifre su potom poletile u nebo po zakonu ponude i potražnje", kazao je profesor.

Prema posljednjim podatcima Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine FBiH, u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 50 posto specijalista obiteljske medicine, a odlazak iz zemlje iskusnog stručnog medicinskog kadra trend je koji zdravstvenom sustavu polako počinje stvarati probleme u funkcioniranju, ocijenila je u razgovoru za Fenu predsjednica Liječničke komore FBiH dr. Amila Bećirević.

Nedostatak novog kadra kao i odlazak liječnika iz BiH stvara i duge liste čekanja. Jedan liječnik skrbi o najmanje 2.000 pacijenata, a tijekom radnog vremena umjesto 35 pacijenata, pregleda njih i do 70.

Takvim stanjem nezadovoljni su i liječnici i pacijenti, jedni zbog preopterećenosti, a drugi jer im liječnici po pregledu mogu posvetiti svega oko pet minuta vremena.

Stoga, Liječnička komora FBiH već nekoliko godina apelira na nadležne i traži da se prime svi nezaposleni liječnici na neodređeno vrijeme, kao i da se u radni odnos primi tisuću medicinskih sestara i tehničara, te da se natječajna procedura pojednostavi.

Time bi se smatra dr. Bećirević zaustavio i odliv liječnika iz BiH u zapadne zemlje.

No, pored toga, dodaje ona, potrebno je programe specijalizacija i subspecijalizacija uskladiti sa suvremenim kretanjima u medicini, čime bi zainteresirali liječnike za ostanak, obrazovanje i rad u BiH.

Odlazak liječnika i medicinskog osoblja

"Najveći problem odlaska, ne samo liječnika, već uopćeno mladih ljudi iz naše zemlje jest to što ne vide perspektivu za sebe i obitelj, osjećaju nesigurnost, nestabilnost zemlje, vide da se u proteklom razdoblju ništa nije mijenjalo i ne vjeruju da su promjene moguće i u budućnosti", kazala je Bećirević.

S druge strane, napominje, politika igra veliku ulogu i u zdravstvu.

"Konstantno dokazivanje, predani rad, trud i energija nisu dovoljni da dobijete priliku napredovati ukoliko niste stranački opredijeljeni. To je jedan od razloga zbog kojeg se starije iskusnije kolege odlučuju napustiti zemlju i pronaći posao u društvu u kojem se jedino sposobnost i znanje uzimaju u obzir", ističe Bećirević.

Nezainteresiranost mladih liječnika za rad u ambulantama u manjim sredinama

Podatak o nedostatku specijalista obiteljske medicine dobiven je na osnovu izvještaja entitetskih zavoda za javno zdravstvo u kojima se navodi da u cijeloj BiH ima 746 specijalista obiteljske medicine, dok bi prema popisu stanovništva iz 2013. godine trebalo raditi 1.600 liječnika ove specijalnosti.

"Ako uzmemo u obzir činjenicu da prema standardima i normativima zdravstvene zaštite u FBiH na jednog liječnike obiteljske medicine dolazi 2.000 pacijenata, a da mi imamo nedostatak liječnika u skoro svim domovima zdravlja u Federaciji, onda možete shvatiti s kolikim obimom posla se u stvarnosti susreću liječnici obiteljske medicine u našoj zemlji", ustvrdila je predsjednica Liječničke komore FBiH, upozorivši da su ovi standardi u većini europskih zemalja niži i kreću se od jednog liječnika na 1.000 do 1.900 stanovnika.

Sve to, dodaje, utječe na kvalitetu zdravstvene zaštite, jer toliko preopterećen liječnik nema dovoljno vremena da se posveti svakom pacijentu.

S jedne strane liječnici se osjećaju kao da rade na pokretnoj traci, dodatno opterećeni nezadovoljstvom pacijenta, koji s druge strane opravdano smatra nedovoljnim pet do sedam minuta, koliko mu može posvetiti liječnik prilikom pregleda.

Bećirević upozorava i na svakodnevnu praksu u kojoj jedan liječnik tijekom radnog vremena umjesto 35 pacijenata, pregleda njih i do 70.

To nije slučaj samo s liječnicima opće medicine, već i s anesteziolozima, infektolozima, pulmolozima, pedijatrima, tako da se u skoro svim oblastima bilježe duge liste čekanja i manjak osoblja.

"Pored toga, susrećemo se sa nedovoljnom zainteresiranosti mladih liječnika za rad u ambulantama, u manjim sredinama, pa nerijetko imamo slučajeve u kojima liječnici iz npr. Goražda odlaze na specijalizaciju u Sarajevo, što im plaća njihova matična ustanova, a onda se ne vraćaju nazad, već se zadržavaju u većim centrima", ističe dr. Bećirević.

Drži da je težak i iscrpljujući svakodnevni rad, koji je uz to malo plaćen, svakako jedan od vodećih razloga emigracije liječnika.

(Ne)funkcionalan zdravstveni sustav

Uz nedostatak liječnika, prisutni su i drugi razlozi koji dovode do problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava u našoj zemlji.

"Odlazak iskusnog stručnog medicinskog kadra trend je koji zdravstvenom sustavu polako započinje stvarati probleme u funkcioniranju, a naviše su na udaru manji gradovi i općine, kao i naselja oko većih gradova gdje se odlazak samo jednog liječnika mnogo više osjeti i otežava rad, ali i smanjuje kvalitetu usluge, koja je ionako neujednačena, jer opseg prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu razlikuje se od županije do županije", naglašava predsjednica Liječničke komore FBiH.

S druge strane, tu su i Standardi i normativi zdravstvene zaštite koje je propisalo Federalno ministarstvo zdravstva, a koji predstavljaju stručno, znanstveno i iskustveno dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i garantira određena kvaliteta usluga.

"Realni normativi u zdravstvenoj zaštiti osiguravaju standardiziranost zdravstvenih usluga, kao i sigurnost i stabilnost zdravstvenog sustava. U prijevodu, koliko liječnika određenih specijalnosti je potrebno na određeni broj stanovnika i sl. Ovaj dokument poznatiji kao 'Plava knjiga' trebao bi biti 'sveto pismo' za liječnike, a u suštini on uopće ne prati ubrzan razvoj medicine, potrebe pacijenata, organizaciju zdravstvenih ustanova, jer je posljednji put revidiran 2014. godine i od tada se primjenjuje bez izmjena", ističe Bećirević.

Dodaje kako se otad do danas promijenio i broj stanovnika u Federaciji i struktura vodećih bolesti među populacijom, a medicina je daleko otišla.

"Tako, prema važećim standardima i normativima nama ne nedostaje kadra, imamo ga i više nego što treba, ali prema stvarnim potrebama s terena u svakodnevnom radu susrećemo se s nedostatkom osoblja. Razlog je što propisi ne prate promjene na terenu niti stvarno stanje. Na papiru sve funkcionira, a u stvarnosti se suočavamo s ozbiljnim nedostatkom kadra, koji nemamo mogućnost da nadomjestimo niti kroz nova zapošljavanja niti kroz nove specijalizacije i edukacije", pojašnjava dr. Bećirević.

Smatra kako su upravo izmjene ovog dokumenta ključne za promjene zdravstvenih politika, praćenje trendova u medicini i uopćeno dostizanje nivoa bolje zdravstvene zaštite kojom bi trebali biti zadovoljni svi i uposlenici u zdravstvenim ustanovama i pacijenti.

"Uključivanje što šire stručne zajednice je od ogromnog značaja za unapređenje ovog temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva, stoga je Federalna liječnička komora tijekom prošle godine uputila molbu svim subjektima u sektoru zdravstva da se uključe u reviziju Plave knjige", ističe Bećirević.

Nadalje, smatra i kako menadžeri zdravstvenih ustanova trebaju bolje organizirati posao u odnosu na dosadašnju praksu.

Trebaju maksimalno iskoristiti liječnike koji su im na dispoziciji, kao i sve zaposlenike jer, kako kaže Bećirević, Plava knjiga je formalno pravni propis, a organizacija posla na terenu u samim zdravstvenim ustanovama, ipak, igra ključnu ulogu.

Po njoj, zdravstveni sustav je inače među najkompleksnijim sustavima u svakoj državi, a u našoj zemlji još i više jer je naš decentraliziran, čime se u neku ruku i smanjuje njegova efektivnost.

Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH je, u skladu s Ustavom FBiH i zakonskim propisima donesenim na temelju Ustava, koncipiran na načelima podijeljene nadležnosti između federalne i županijskih vlasti.

"Pored ove činjenice, potrebno je nužno naglasiti, u cilju prikazivanja stvarne situacije, i na brojne probleme koji već godinama postoje u zdravstvu Federacije, a to su duge liste čekanja na pojedine zdravstvene usluge i lijekove, nestašica pojedinih lijekova, neujednačen opseg prava osiguranika na zdravstvenu zaštitu po županijama, nepostojanje kapaciteta za liječenje određenih bolesti u FBiH čime bi se troškovi zdravstvene zaštite u inozemstvu značajno smanjili itd. Stoga od kolega liječnika koji se nalaze na različitim pozicijama u vlasti, na svim razinama, od onih koji su direktno uključeni u kreiranje politika i zakona, očekujemo da pokrenu inicijative i učine sve što je u njihovoj moći da se reforma zdravstvenog sustava nastavi brže i kvalitetnije i da se pronađu efikasna rješenja", zaključila je Bećirević.

Jučer je bio posljednji radni dan za učenike osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, koji će do 31. marta biti na proljetnom raspustu, potvrdila je Feni resorna ministrica obrazovanja ZDK-a Draženka Subašić.

Proljetni raspust, dodaje ministrica, traje pet radnih dana pa će se školarci u tom kantonu na nastavu vratiti tek 3. aprila, s obzirom da su 1. i 2. april dani vikenda.

– Na raspust idu svi učenici škola nad kojim ingerenciju ima ovo ministarstvo, s tim da su, zbog vjerskih praznika, saglasnost da raspust organiziraju u drugom terminu dobile Franjevačka klasična gimnazija Visoko, osnovna škola i gimnazija Katoličkog školskog centra Sveti Pavao u Zenici te Medresa Osman ef. Redžović iz Velikog Čajnog kod Visokog – kazala je ministrica Subašić.

Visočka franjevačka gimnazija i zenički KŠC, zbog katoličkog Uskrsa, proljetni će raspust za svoje đake organizirati u terminu od 6. do 10. aprila. U općinama Usora i Žepče, u kojima je nadležnost nad predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem prenesena na lokalne zajednice, raspust također počinje 6. aprila.

Učenici visočke medrese, zbog mjeseca ramazana, na raspustu su od 22. marta, a njihov će raspust trajati do 21. aprila. Đaci te škole, međutim, u tom će terminu obavljati i ramazansku praksu, a časove nadoknađuju tokom januara i juna.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 11. sjednici, održanoj dana 16.03.2023.godine, na prijedlog Nezavisnog odbora Skupštine ZDK na koji je pozitivno mišljenje dao i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, donijela Rješenje o godišnjoj ocjeni rada za 2022.godinu kojim je policijskog komesara Rusmira Šišića ocijenila ocjenom “Uspješan”.

Također, na šestoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 22.03.2023. godine razmatrana je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu koja je zaključkom Skupštine usvojena.

Na ovaj način, izvršna i zakonodavna vlast Zeničko-dobojskog kantona je dala pozitivno mišljenje o dosadašnjem radu policijskog komesara Rusmira Šišića, kao i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na preveniranju prekršaja javnog reda i mira, krivičnih djela i drugih nezakonitih ponašanja, a koje aktivnosti su rezultirale povećanjem stepena bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Navedeno predstavlja svojevrsnu potvrdu dobrog rukovođenja Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i podršku za daljnji rad i postizanje još boljih rezultata u radu policijskog komesara i općenito policijskih struktura u Zeničko-dobojskom kantonu.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje

Podizanje kamatnih stopa Američkih Federalnih rezervi za 0,25, ako istu odluku ne bude pratila i Evropska centralna banka, neće se odraziti na bankarski sistem u BiH, koji je, uvjeravaju stručnjaci, stabilan. Novo podizanje kamatnih stopa gurnulo bi ekonomiju u recesiju, jer ono nije dovoljno da se inflacija zaustavi.

Odluka FED-a da podigne kamatne stope neće imati nikakvog uticaja na bankarski sistem BiH, ocjenjuju stručnjaci. Oprezan treba biti prilikom novih investicija, jer su krediti sada skuplji. Nedavno je u BiH došlo do blagog rasta kamata na kredite, ali su optimistične prognoze da će se inflacija usporavati do kraja ove godine.

“Udruženja banaka BiH 3.13. Došlo je do blagog povećanja AKO ECB podigne referntnu kamatnu stopu porašće EURIBOR, a one kamate koje su ugovorene tako da su Eurobibor plus nešto,jedan ili dva, porašće, jer kad poraste osnovica porašće i i ukupna kamatna stopakamtnih stopa na kredite jer na to banke imaju pravo. Regulator se sprema napraviti mjeru kojom banke mogu podići kamatnu stopu na kredite onoliko koliko su podigle i na depozite, tako da će to spriječiti neki rast kamata na kredite, a sam bankarski sistem je stabilan”, Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

Situacija bi se mogla jedino promijeniti jedino u slučaju da Evropska centralna banka odluči da ponovo podigne kamatne stope.

“Ako ECB podigne referntnu kamatnu stopu porašće EURIBOR, a one kamate koje su ugovorene tako da su Eurobibor plus nešto,jedan ili dva, porašće, jer kad poraste osnovica porašće i i ukupna kamatna stopa”, smatra predsjednik Fiskalnog vijeća RS.

Prema posljednjim podacima inflacija potrošačkih cijena početkom godine iznosila je 14,1 odsto.

Centralna banka BiH:

„Očekuje se da će inflacija u prvoj polovini tekuće godine biti povišena te da će se postepeno smanjivati tokom cijele 2023. godine. Procjene temeljne inflacije ukazuju da trenutna ukupna inflacija u BiH nije visoka.“

Dok se čeka usporavanje inflacije, poput primjerice u oblasti nekretnina za koje se očekuje smanjenje cijena, to se nažalost neće reflektovati na hranu, koja će i nastaviti da poskupljuje.

“Ono što će ubuduće uticati na inflaciju to je cijena hrane, a ona učestvuje najviše u strukturi potrošnje, mi nemamo svoju hranu, platni deficit u hrani jednak je našoj proizvodnji”, Aleksa Milojević, ekonomist.

Infalciju, međutim, smatraju stručnjaci, iako će se usporiti ne može zaustaviti samo rast kamatnih stopa, jer se može lako ekonomija gurnuti u recesiju, što se ističu već i dešava u pojedinim zemljama.

(BHRT)

Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 26. marta, pomjeranjem kazaljki za jedan sat unaprijed.

Pomjeranjem kazaljki za jedan sat naprijed u nedjelju počinje ljetno računanje vremena, javlja Anadolija.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu.

Pomjeranjem za 60 minuta unaprijed, vrijeme u dva sata računat će se kao tri.

U skladu s tim, ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 26. marta, pomjeranjem kazaljki za jedan sat unaprijed, na način da će se vrijeme u dva sata računati kao tri sata, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

U BiH je u prošloj godini zabilježen negativan prirodni priraštaj koji je iznosio minus 14.354, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Tokom prošle godine registrovano je 25.311 živorođene djece, što u odnosu na 2021. pokazuje pad broja živorođenih za 2,16 odsto, dok je umrlo 39.665 ljudi, što u odnosu na prethodnu godinu pokazuje pad broja umrlih za 18,22 odsto.

Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u svim mjesecima, a najveći je bio u februaru, minus 3.058, u januaru minus 2.441, u martu 1.766, te aprilu minus 1.179.

U BiH je u 2022. sklopljeno 16.788 brakova, što je manje za 2,81 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je razvedeno 1.999 brakova, što je manje za 4,95 odsto u odnosu na 2021.

STROGO ZABRANJENO NEPROPISNO PALJENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU


Obzirom da su ovih dana više temperature zraka, dovele do toga, da građani počinju sa proljetnim uređenjem svojih parcela, zemljišta, bašta, čisteći i spaljujući korov, i time dovode do većih ili manjih požara, koji mogu ugroziti njih same ali i druge ljude i njihovu imovinu.

Stoga, podsjećamo građane, da je STROGO ZABRANJENO nepropisno paljenje vatre na otvorenom prostoru, posebno na mjestima koja se nalaze u neposrednoj blizini šuma, benzinskih stanica, plinskih stanica i slično, kao i na nepristupačnim mjestima na kojima nije moguć pristup vatrogasnih vozila.

Prilikom loženja vatre, građani se moraju u potpunosti pridržavati i poštivati propisane mjere opreza kao što su:

1. Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori.
2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.
3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.
4. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata, benzinskih pumpi, plinara, a naročito u toku pojave vjetra.
5. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:
1. Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona 123 i 032/650-720;
ili
2. Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona 122 i 032/ 650-014;
ili
3. Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 i 032/650-439.

Podsjećamo da su odredbama člana 169. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ broj: 64/09) predviđene novčane kazne za pojedince u iznosu od 100,00 do 1.500,00 KM, koji svojim postupcima omogućuju nastanak požara, kao što je na nepropisan način loženje vatre na otvorenom, u šumama, na šumskom zemljištu, ili na drugom zemljištu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kod pojave ovakvih situacija bićemo prisiljeni da u saradnji sa Policijskom stanicom Tešanj, identifikujemo lica i preduzmemo odgovarajuće zakonske mjere u cilju suzbijanja nastanka i širenja požara.

„Enker“ Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj objavljuje oglas za prijem u radni odnos više radnika, za radno mjesto:

Rukovalac alatnom mašinom.

Potrebne kvalifikacije su:

  • Završena srednja škola (III ili IV stepen),
  • Radno iskustvo poželjno ali nije obavezno.

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu na određeno vrijeme, uz mogućnost zaključivanja ugovora na neodređeno vrijeme.

Mole se kandidati koji da svoju prijavu sa biografijom dostave:

  • na adresu „Enker” d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva broj 14 - 74260 Tešanj, ili
  • na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom - “Prijava na oglas”, ili
  • lično na portirnicu Društva.

Oglas ostaje otvoren do ponedjeljka, 03. aprila 2023. godine.

Antena Servis

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.