Savjesno obavljanje imamske službe Prof. Suljo ef. Djedović Džemat Oraš Planje Istaknuto

efbaboBismillah, El-Hamdulillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah

Allah dž.š. u časnom Kur'anu veli:“ I nek među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati,-oni će šta žele postići.”(Ali Imran,104) Muhammed a.s. je rekao:“ Poštujte učene ljude (ulemu), jer su oni nasljednici Božijih poslanika.” ( Jakub Memic: Izbor poslanikovih hadisa, br.145)

 

AUTOR: Ibrahim ef. Mahalbašić, diplomirani pravnik

Savjesno obavljanje imamske službe Prof. Suljo ef. Djedović Džemat Oraš Planje – Medžlis JZ Tešanj

Allah dž.š. je Stvoritelj i Gospodar Univerzuma i da sve što se u prirodi događa, odvija se po Njegovoj volji, ustanovljenom redu i zakonima. To potvrđuje Kur'anski ajet koji glasi:“ Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji. On život i smrt daje, i On sve može.”(Al – Hadid, 2.) Stvorio je čovjeka kao pametno, razumno i inteligentno biće, ali ga nije ostavio da se sam snalazi bez ikakvog cilja i svrhe luta po zemlji, već mu je slao svoje objave i upute preko svojih poslanika da ga nauče vjeri i ponašanju u svakodnevnom životu. Božijih poslanika je bilo više, a u Kur'anu ih je spomenuto 25. U jednoj predaji se navodi da ih je bilo 124.000. Šeriatsko-pravne propise nalazimo u dva fundamentalna izvora, Kur'anu i Sunnetu, kao i propise o islamskom ponašanju ili ahlaku. Allahovu objavu, Kur'an, je prenosio, tumačio i objašnjavao ljudima Njegov posljednji poslanik Muhammed a.s., a poslije njegove smrti i nakon velike ekspanzije-širenja Islama na sve strane svijeta, tu zadaću je preuzela ulema u smislu Kur'anskog ajeta gdje Allah dž.š. Kaže:“ I nek među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.“ (Ali Imran,104). Muhammed a.s je rekao:” Učenjaci su nasljednici Božijih poslanika.”(Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban). Velika je čast biti imam. Prvi koji je obnašao imamsku dužnost bio je Muhammed a.s., a poslije njega Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija itd. Imam(ar.imam, množina eimme) je izraz koji je u Kur'anu upotrijebljen sedam puta u jednini i pet puta u množini u značenju: vođa, znak, uzor, oznaka itd. U svakodnevnom životu upotrebljava se u 3 različita smisla.suljoefdjedovic

1. Imam je vođa koji predvodi džemat u obavljanju namaskih vaktova u džamiji ili nekom drugom prikladnom mjestu.

2. Suniti imamima zovu halife, budući da su oni vođe zajednice, a taj naziv daju i u počasnom smislu istaknutim alimima u Islamu, kao što su na prijemjer Ebu Hanife, Šafija, El-Gazali itd.
3. Kod šiita su brojna značenja riječi imam, da ih je teško sve i pobrojati, ali je srž ideje u kojoj se slažu svi šiiti, je to da je potomak Alije ibn Ebi Taliba vrhovni gospodar islamskog svijeta.(Nerkez Smailagić:Leksikon Islama, str.267).

O našim imamima moglo bi se dosta toga pozitivnog, uspješnog i plemenitog reći, ali o tome se rijetko piše i govori iz više razloga, a jedan od njih je njihova skromnost, što je svakako vrijedno respekta. Bilo bi veoma važno valorizirati bar neke uspješne, kvalitetne i bogate doprinose imama u Islamskoj zajednici i društvu iz njihovog životnog i radnog opusa. Međutim, mi naše imame često posmatramo samo kroz prizmu dženaze i njenih obreda, ne osvrćući se i na druge mnogobrojne dužnosti koje svakodnevno obavljaju. Tako kada vidimo hodžu u bijeloj ahmediji i džubetu odmah pomislimo da ima negdje dženaza i pitamo ga ko je umro. Jest da je dženaza u fokusu njegovih glavnih vjerskih aktivnosti, ali je dijapazon imamskih obaveza mnogo širi i u tom kontekstu ga treba posmatrati i razumijevati. Mnogi misle da hodžu treba zatvoriti u džamiju i neka se tu bavi vjerom, obavlja namaz, uči Kur'an i poučava one koji mu tamo, eventualno, dođu.

Treba znati da je Islam sveobuhvatni sistem života i tretira sve njegove aspekte . Imam je vođa i pastir u svom džematu i vodi računa kako o vjerskim tako i o dunjalučkim potrebama. Kur'an mu stavlja u zadatak da upućuje ljude na dobro, a odvraća od griješna i nevaljala života. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je najefikasnija, najnaprednija i najkreativnija zajednica na Balkanu pa i šire.

Svi njeni segmenti izvanredno funkcionišu od baze, džematlija do vrhovnog poglavara Reisu-l-uleme, premda je u zadnje vrijeme doživjela velika stradanja i razaranja. Ima savršene i hijerarhijski ustrojene normativne akte i organe Islamske zajednice. Jedan od ključnih aktera u sistemu Islamske zajednice su upravo imami. Imanski poziv je veoma lijep, plemenit, human, cijenjen i poštovan, ali i kompleksan, zahtjevan i odgovoran. Status imama je konkretiziran pravilnikom o radu i djelovanju imama, kojim se reguliše položaj imama, način zasnivanja i prestanka imamske službe, plaće i druge naknade, prava i obaveze, te disciplinska i materijalna odgovornost. Imam je lice koje je postavljeno od strane Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da vrši poslove imama, hatiba i muallima. Za obavljanje hatibskih poslova Reisu-l-ulema izdaje muraselu-hatibsko ovlaštenje. Imam je u svom radu odgovoran glavnom imamu.

hatme2015

 Prof. Suljo ef. Djedović već 20 godina vrši imamsku, hatibsku i muallimsku dužnost u džematu Oraš Planje, Medžlis IZ Tešanj. Rođen je u jednom pitomom mjestu Lepenici, općina Tešanj od oca Omera i majke Hanife, 16.04.1975 godine. Osnovnu školu je završio u svom rodnom mjestu, a Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1995.godine. Želeći da se i dalje usavršava i školuje, upisuje i završava Islamski pedagoški fakultet u Bihaću 2005.godine. Potiče iz ugledne i pobožne porodice. Od malih nogu bio je vezan za mekteb, džamiju, Kur'an, namaz i družio se sa lijepo odgojenom djecom. Bio je odličan učenik i stalno maštao o odlasku na školovanje u medresu i o imamskom pozivu. Uz Allahovu pomoć i pomoć njegovih plemenitih roditelja želja mu se ispunila, na što su njegovi roditelji veoma ponosni.

Da bi nastavio porodični kontinuitet školovanja u medresi i sina je u medresu upisao. Suljo ef. je kroz dugogodišnju imamsku službu izrastao u izvanrednog vaiza sa veoma lijepim retorickim manirima. Ljudi i kolege ga izuzetno cijene i poštuju. Posebno se ističe kao vrstan pedagog kod izvođenja mektebske nastave. Za ovih 20 godina mnoge generacije je izveo, naučio i odgojio u Oraš Planjama, koje će bez sumnje kroz čitav svoj život čuvati najljepše uspomene i sjećanja na svoga efendiju i muallima Sulju iz mladih i mektebskih dana i ono što su od njega naučile i sve će to prenositi na svoje potomstvo. Suljo ef. je veoma aktivan, disciplinovan, čestit, kreativan i ambiciozan imam u svim segmentima vjerskog života. Za određenu profesiju potrebno je, pored ostalih uslova, imati volju, ljubav, talenat, znanje i moralno-etičke kvalitete, a to Suljo ef. sve ima. Njega zaista krase pozitivne ljudske vrline, islamski ahlak, etika i lijepo ponašanje. Prijatan je u društvu i među kolegama, zrači vedrinom i pozitivnom energijom.

Džemat Oraš Planje je stalno u usponu i ima uzlazni trend. U toku 20 godina službovanja u Oraš Planjama između džemata i mjesne zajednice uspostavljena je korektna, koheziona i kreativna saradnja, što se jasno vidi kroz zajednički realizirane vjerske i komunalne projekte, kao što su:

• izgradnja velelepne Plave džamije,

• asfaltiranje puteva,

• izgradnja vodovoda,

• izgradnja šehidskog obilježija,

• priređivanje velikog zajedničkog iftara, kome je prisustvovao i Reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić,

• veličanstveno i nezaboravno otvaranje Plave džamije,

• redovno održavanje izuzetno kvalitetnih i veoma posjećenih tribina,

• redavno, svake godine priređivanje hatmi u džamiji itd.

Koliko je Suljo ef. poštovan kod kolega imama i džematlija vidi se i po tome što je biran za člana Medžlisa IZ Tešanj od 2006 pa sve do danas, i blagajnika udruženja ilmije od 2002 do 2010, a sada obnaša funkciju predsjednika udruženja ilmije Tešanj. Obavio je petu islamsku dužnost, Hadž. Svi uspješni i ambiciozni ljudi imaju podršku u svojim porodicama, sa njima dijele i dobre i teške trenutke u životu, pa tako i Suljo ef. u obavljanju zahtjevne imamske službe, ima veliku podršku svoje efendince Medihe i sinova Dženana i Ensara.

Da ih Allah dž.š. za sav njihov trud i napor nagradi i podari im lijepo zdravje, sreću i uspjeh u životu. Uz čestitke za dosadašnje uspjehe i rezultate džematu Oraš Planje, njihovom vrijednom imamu prof. Sulji ef. Djedoviću, svim drugim aktivistima, džematlijama i mještanima, želimo još intenzivniji vjerski i društveni život.

 

{fcomment}

 

ocijeni
(0 glasova)

Antena Servis

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.