Printaj ovu stranu

MZ Raduša: Izgradnja igrališta Dolac

07 Jan 2021
271 puta

MZ Raduša je pokrenula akciju izgradnje igrališta DOLAC.

Sa sastanka iz oktobra 2020.godine:

"28.10.2020. održan je sastanak Građevinskog odbora za izgradnju DJEČIJEG IGRALIŠTA DOLAČKA RAVAN. Pored članova GO sastanku su prisustvovali omladina koja gravitira tom područiju. Zbog obaveza poštivanja propisanih epidemioloških mjera, na sastanak je pozvan uži krug omladine. Poznato je da se u proteklih 40tak godina omladina okupljala i družila na Dačkoj ravni, te je izgradnjom okretališta za autobuse ova tradicija prekinuta. Nakon zahtjeva roditelja i evidentne ukazane potrebe, izgradnju igrališta na Dačkoj ravni pokrenula je MZ Raduša sa Općinom Tešanj. Predsjednik Građevinskog odbora Safet Jašić je upoznao prisutne o hronologiji dosadašnjih aktivnosti, uz pripremljenu prezentaciju i upoznao prisutne sa video spotom konačnog izgleda projekta.

Neke od značajnijih aktivnosti u proteklom periodu su:
- Savjet MZ donio Odluku o imenovanju Građevinskog odbora za izgradnju Igrališta
- Sa Općinom usaglašena lokacija i odcjepljeno zemljište za namjenu izgradnje dječijeg igrališta.
- Izrađen idejni i glavni projekat potreban za Urbanističku i građevinsku dozvolu.
- Izvršeno nasipanje terena sa šutom i zemljom visine cca 80cm, zatim mašinsko ravnanje.
- Donacija firme Inter doo.
Nakon prezentacije prisutni su uzeli učešće u raspravi uz davanje prijedloga za dalje aktivnosti. Svi prisutni su iskazali zadovoljstvo o dosad realizovanim aktivnostima, te su kroz učešće u diskusiji predlagali dalje aktivnosti za realizaciju izgradnje ovog značajnog projekta za buduće generacije.
Usaglašeni su prijedlozi i zaključci za dalje aktivnosti.
- Praćenje i nadzor realizacije aktivnosti nasipanja, ravnanja i nabijanja terena iberom i tamponom - Tender provodi Općina, a vrijednost radova cca 16.000KM. (Plan Novembar);
-Otvaranje podračuna MZ sa namjenom prikupljanja donatorskih sredstava- Novembar;
-Kreiranje fb stranice s namjerom informisanja javnosti o aktivnostima izgradnje Igrališta- Novembar;
-Zajednička kampanja mještana i akcija prikupljanja sredstava-Novembar/kontinuirano do završetka izgradnje;
-Organizovanje druženja mještana i prijatelja- donatorsko veče- plan decembar/januar-ovisno o epidemiološkoj situaciji;
-Izgradnja podzide sa ogradom duž međe sa Srednjom školom-mart, april
-Asfaltiranje, uređenje i dodatno ograđivanje-juni
-Organizovanje turnira- po završetku izgradnje"
 
Pozivamo sve koji se mogu uključiti u realizaciju ove akcije. Aktivnosti izgradnje igrališta možete pratiti na njihovoj FB stranici
 
ocijeni
(0 glasova)