A.H.

A.H.

Na prodaju dvije kuće u Jelahu, ulica Srebrenička. Preko puta Đonlagine zgrade. Telefon: 061 132 000

BME d.o.o. za proizvodnju čeličnih konstrukcija Tešanj, sa sjedištem u Kraševu, u procesu širenja poslovnih aktivnosti u potrazi je za novim kadrovima te raspisuje:

KONKURS

Za prijem u radni odnos na više radnih mjesta

 

1 . Skladištar – 1 izvršioc

Opis posla:

 • Organizovanje i vršenje rada u skladištu sirovina;

 • Uskladištenje vraćenog materijala iz pogona;

 • Prima i izdaje robu na osnovu propisane dokumentacije;

 • Vodi kartoteku skladišta/magacina;

 • Vodi brigu o toku i redovnom snadbjevanju;

 • Vodi brigu o urednosti skladišta;

 • Ostali poslovi po nalogu nadređenih osoba.

2. Zavarivač – 10 izvršioca

Opis posla:

 • Poznavanje postupka zavarivanja;

 • Osnovno poznavanje crteža;

Kandidati za navedene pozicije treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • SSS ili KV (srednja škola);

 • Ozbiljnost i posvećenost poslu;

 • Spremnost na timski rad;

 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

3. Referent za logistiku – 1 izvršioc

Opis posla:

 • Kompletiranje dokumenata za isporučene materijale;

 • Planiranje i organizovanje posla;

 • Kontrola svakog pojedinog posla sa analizom i izvještavanjem rukovodiocu;

 • Organizovanje i vršenje rada u skladištu sirovina;

 • Uskladištenje vraćenog materijala iz pogona;

 • Primanje i izdavanje robe na osnovu propisane dokumentacije;

 • Vodi kartoteku skladišta/magacina;

 • Vodi brigu o toku i redovnom snadbjevanju;

 • Vodi brigu o urednosti skladišta;

 • Ostali poslovi po nalogu nadređenih osoba.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte i posebne uslove:

 • Srednja, viša ili visoka stručna sprema;

 • Samostalnost u obavljanju posla;

 • Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

 • Timski pristup radu;

 • Sposobnost planiranja, organizovanja i analize.

 

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem email-a: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom: „Prijava na konkurs za posao“ ili lično na portirnici kompanije BME d.o.o. Tešanj, Kraševo bb popuniti Prijavu za konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 15 od dana dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/699-590.

Na osnovu ukazane potrebe, društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje Tehničkog direktora


I Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje Tehničkog direktora „MADI“ d.o.o. Tešanj. II Opis pozicije:

- Organizuje, rukovodi, stručno usmjerava, kontroliše, i unapređuje proces rada u okviru svoga sektora; - usklađuje tehnička rješenja s propisima; - razmatra mjesečne i ostale periodične izvještaje o radu radnih jedinica;

- svakodnevno prikuplja izvještaje od rukovodioca radnih jedinica i daje potrebne informacije Izvršnom direktoru;

- prati i ocjenjuje koeficijent iskorištenosti radnika svog sektora te daje prijedog za prijem/otpuštanje radnika i dodatno osposobljavanje,

- odobrava planove radnog vremena radnika i odgovara za racionalnalnost i funkcionalnost,

- prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz djelatnosti Društva i primjenjuje ih u praksi;

- učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim obukama,

- odgovara za primjenu sprovođenja propisanih mjera ZNR i PPZ u radnim jedinicama;

- kooridinira rad oko izrade i usklađivanja poslovnih akata Društva;

- utvrđuje normative rada po službama u okviru sektora,

- obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva po nalogu Izvršnog direktora.

III Opći uvjeti: 1. da ima visoku stručnu spremu VSS VII stepen stručne spreme – završen mašinski ili elektrotehnički fakultet (dokaz: ovjerena kopija diplome), 2. da ima najmanje 5(pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu), 3. Dobro poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (dostava odgovarajućeg dokaza), 4. Napredno poznavanje rada na računaru (dostava odgovarajućeg dokaza)

Posebni uslovi: 1. Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka

2. Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku
3. Sposobnost organizacije vremena, upravljanje različitim aktivnostima
istovremeno i u kratkim vremenskim rokovima
4. Taktičnost i umijeće pregovaranja
5. Sklonost ka timskom radu
6. Orijentiranost na rezultate

Posebne pogodnosti:
- Stabilna i stimulativna primanja
- Prilika za lični i profesionalni razvoj
- Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj

IV
Kandidati su dužni poslati:
1. Prijavu
2. Kraću biografiju koja sadrži adresu i kontakt telefon
3. Original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju
općih i posebnih uvjeta traženih konkursom.
4. Ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa, bit će pozvani na intervju. Uprava društva će izabrati onog kandidata koji po znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba „MADI“ d.o.o. Tešanj.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana
objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja konkursa .

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu :
„MADI“ d.o.o. Tešanj
Poslovna zona „VILA“ broj 16
74260 Tešanj
s naznakom :
„Prijava na javni konkurs za Tehničkog direktora
NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Proteklog vikenda počelo je takmičenje i u Prvoj odbojkaškoj ligi Federacije BiH u ženskoj konkurenciji, u kojoj nastupa naš Ženski odbojkaški klub Tešanj.

U nedjelju, 14.10.2018. godine, na lokalitetu sportsko-rekreacionog centra “Jezero Mrkotić”, u organizaciji USR “Blinker” Kalošević-Tešanj, uspješno je održana još jedna, deveta po redu, tradicionalna “Fišijada Blinker 2018”.

ANALIZA UŠTEDE ZAMJENOM SIJALICA SA ŽARNOM NITI SA SIJALICAMA SA LED IZVOROM SVJETLA

Na osnovu  ukazane  potrebe  Drustvo  Imaco  Systemtechnik   doc Usora  objavljuje  natjecaj  za prijem  u radni  odnos  za radno  mjesto   HR  Manager/    Upravitelj    Ijudskim   resursima-     1 izvrsilac,

 

Opis  posla:

provodenje  postupaka  procjene  potencijala  postojecih  i novih  zaposlenika, pracenje  i analiza  razvoja  Ijudskih  potencijala,

organizacija   procesa  edukacije  Ijudskih  potencijala,

priprema  i provodenje  postupaka  zaposljavanja   novih zaposlenika,

definiranje  metoda  pracenja  ostvarivanja   rezultata  i nagradivanja   zaposlenika, sudjelovanje   u definiranju  strategije  razvoja  kompanije.

 

Uvjeti:

 

provodenje  postupaka  procjene  potencijala  postojecih  i novih  zaposlenika, pracenje  i analiza  razvoja  Ijudskih  potencijala,

organizacija   procesa  edukacije  Ijudskih  potencijala,

priprema  i provodenje  postupaka  zaposljavanja   novih zaposlenika,

definiranje  metoda  pracenja  ostvarivanja   rezultata  i nagradivanja   zaposlenika, sudjelovanje   u definiranju  strategije  razvoja  kompanije.

 

VSS   iz oblasti upravljanja   ljudskim  resursima poznavanje   metoda  procjene  Ijudskih  potencijala,

iskustvo  u organizaciji   i provodenju  edukacije  Ijudskih potencijala, poznavanje  metoda  pracenja i analize  razvoja  ljudskih  potencijala,

iskustvo  u definiranju  metoda  pracenja  ostvarivanja  rezultata  i nagradivanja   zaposlenika, minimalno  2 godine  radnog  iskustva  na istim iii slicnim poslovima,

fokusiranost   i predanost  poslu,

vrlo dobro  poznavanje  rada na racunalu,

vrlo dobro  poznavanje  engleskog  iii njemackog  jezika  u govoru  i pismu, strucna  edukacija  i certifikati  iz podrucja  aktivnosti  navedenih  u opisu  posla.

Nudimo   sljedece:

-  Dobro  placen  posao,

- Dinamicne uvjete rada,

-  Odlicnu    atmosferu  na poslu,

-  Nagrade  i stimulacije  za trud i rad,

-  Mogucnost  napredovanja   i usavrsavanja,

 

Prijave     sa  CV/biografijom      i potrebnom   dokumentacijom    (kopija   licne  kartc,dokaz   0  strucnoj   sprcmi,dokaz   0 radnom  iskustvu  ) slati   na  E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.     putem  peste  na sljedecu  adresu:  Imaco  Systemtechnik   doc Usora,  Zabljak    bb, 74230  Usora,  sa naznakom  za Natjecaj    za  posao.

 

Nepotpune   i neblagovremene   prijave  nece   biti   uzete   u razmatranje

Na osnovu  ukazane  potrebe  Drustvo  Imaco  Systemtechnik   doc  Usora  objavljuje  natjecaj  za prijem  u radni  odnos  za radno mjesto  :

 1. Operator na CNC  masini  za stancanje   AMADA-   2 izvrsioca
 2. Operator na  CNC  masini  za savijanje   AMADA  - 2 izvrsioca

 

Opis  posla:

Upravljanje   masinom  za stancanje  i savijanje  -  Amada, Programiranje   masine  za stancanje  Amada,

Zadatke  obavljati  na efikasan  i blagovremen   nacin,

Obucavanja     manje  iskusnih    operatera, Saradnja  sa drugirn uposlenicima,

Drzati   radnu  povsinu    ukljucujici    povrsinu    masine   cistern   u svakom  trenutku.

 

Uvjeti:

 

SSS sprema  ( masinski  iIi tehnicki  smjer), Radno  iskustvo  na slicnim   iii istim  poslovima,

Sposobnost  za samostalan  rad i poznavanje   osnova  CNC programiranja, Razumijevanje   tehnicke  dokumentacije,

Poznavanje  rada na racunaru.

 

Nudimo   sljedece:

-  Dobro  placen  posao,

-  Dinamicne   uvjete  rada,

-  Odlicnu    atmosferu  na poslu,

-  Nagrade  i stimulacije  za trud i rad,

-  Mogucnost     napredovanja   i usavrsavanja.

 

Prijave     sa  CY/biografijom      i potrebnom   dokumentacijom    (dokaz   0  strucnoj   spremi.dokaz    0  radnom   iskustvu, osobna  karta  ) slati   na   E-mail:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.      putem  peste  na sljedecu   adresu:  Imaco  Systemtechnik    doc Usora,  Zabljak  bb, 74230  Usora,  sa naznakom  za Natjecaj  za posao.

 

Nepotpunc     I   neblagovremene   prijave  nece  bill uzete   1I  razmatranje.

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: antena@jelah.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.