MANN HUMMEL: Licitacija trafo stanice

Na osnovu Odluke o rashodovanju stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj br. 1232/20 od 05.06.2020. godine, Komisija imenovana istom odlukom za provođenje eksterne licitacije u sastavu: Ćeman Sead - predsjednik i članovi Demirović Azelma i Aličić Nedžad, objavljuju

 

L I C I T A C I J U

za prodaju stalnog sredstva „slobodnom pogodbom“

Član 1.

Prodaje se stalno sredstvo MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem“slobodne pogodbe“po sistemu zatvorenih koverti

 

TRAFO STANICA MBTS-5 10/0,4 kV

 

Početna cijena stalnog sredstva ..............................3.000,00 KM +PDV

Proizvođač: „Rade Končar“ Zagreb

TIP:3TBNV 1000-12/K

Instalisana snaga: 1000 kVA

Godina proizvodnje 1983.

Stanje mašine: Ispravna

 

SREDNJENAPONSKO POSTROJENJE:

Proizvođač: Energoinvest

Sastoji se iz: Dvije dovodno-odvodne ćelije tip: Nz12 (tropolna sklopka tip: CSH 12/630 DDZB)

i jedne transformatorske ćelije tip: NF12 (tropolna sklopka tip: CSH 12/630 DD SKIT, tri visokoučinska osigurača tip: VVC 125 A)

Stanje mašine: Ispravna

 

Član 2.

- Na licitaciju se mogu prijaviti i na istoj učestvovati sva pravna i fizička lica

- Predmet licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h

-Licitacija će se obaviti u krugu MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u petak 26.06.2020. godine

  sa početkom u 14,00 sati

 

- Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 23.06.2020.godine

  na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj sa naznakom

“Komisiji za eksternu licitaciju – TRAFO STANICE MBTS-5 10/0,4 kV  ne otvarati”.

 

ili poštom na adresu:

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj

Bukva bb, Tešanj 74260

 

Ponuda treba da sadrži: naziv sredstva za koje se licitira, ponuđena cijena i ime ponuđača.

 

- Kontakt osoba je Sead Ćeman, tel. 032/665-675, mobitel 066 388 303.

ocijeni
(0 glasova)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.