CK Tešanj: Licitacija za prodaju vozila

Na osnovu Odluke Predsjedništva Crvenog križa općine Tešanj broj: 178/18 sa 76-e sjednice Predsjedništva CK Tešanj održane 16.11.2018.godine, Crveni križ Tešanj,  objavljuje

 JAVNI OGLAS

za prodaju službenog vozila metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda - licitacijom

 

Podaci o vozilu

Predmet javne licitacije je prodaja službenog vozila marke FELICIA LX 1,9 D, broj šasije TMBEHH613Y5204299, broj motora AEF353223, radni obujam motora 1896, snaga 47KW, godina proizvodnje 2000, boja bijela, pređena kolometraža 150.000 km, registarske oznake 009-E-038, početna vrijednost 1.000,00 KM.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na javnoj licitaciji imaju domaća fizička i pravna lica, koja uplate depozit u vrijednosti od 500,00 KM, na žiro račun Crvenog križa Tešanj  broj: 1610400000380037 kod RAIFFEISEN BANKE d.d.  Poslovnica Tešanj.

Radnici Crvenog križa Tešanj i članovi njihove uže porodice nemaju pravo sudjelovanja na javnoj licitaciji.

Pregled vozila

Službeno vozilo se može pogledati na parkingu na adresi Braće Pobrića 13.Tešanj – ispred kancelarije CK Tešanj,  svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, uz obaveznu najavu.

Kontakt osoba: Mujo Fejzić, telefon broj: 061 361 350.

Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati sljedeće „Ponuda za prodaju službenog vozila putem licitacije – ne otvarati“, s dokazom o izvršenoj uplati depozita, na sljedeću adresu: Crveniniu križ Tešanj lično ili preporučenom poštom do 30.11.2018. godine do 12,00 sati.

 Ponude koje nisu prispjele ili predate u Crveni križ Tešanj do naznačenog roka za dostavljanje ponuda, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda u prisutnosti zainteresovanih ponuđača održat će se u prostorijama Crvenog križa Tešanj, dana 30.11.2018. godine u 13,15 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili putem ovlaštenih osoba opunomoćenika, ukoliko je riječ o fizičkom licu, odnosno ovlaštena osoba ili njegov opunomoćenik, ukoliko je ponuđač pravno lice.

Sadržaj ponude

Ponuda sadrži sljedeće:

Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena kopija osobne karte);

Podaci o pravnom licu (ovjerena kopija aktuelnog Izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona);

Iznos ponude u KM; Dokaz o uplati depozita.

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ako je podnositelj ponude pravno lice, ista mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravnog lica.

Tok licitacije

Licitacija se provodi kroz sljedeće faze:

Registracija ponuđača, što podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćenika;

Prezentiranje sadržaja javnog poziva na sudjelovanju u licitaciji od strane predsjednika Komisije, te pozivanje učesnika da pristupe otvaranju ponuda

 

Otvaranje ponuda

Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora biti ista ili viša od početne vrijednosti.

Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač za vozilo koje je predmet prodaje i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, proglašava se pobjednikom licitacije za vozilo.

Ako su za vozilo dva ili više ponuđača dostavila istu cijenu koja je ujedno i najviša cijena ponude, pobjednikom licitacije za predmetno vozilo proglašava se onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu, a prema prijemnom štambilju otisnutom na ponudi.

Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma, te se konstatira kako je vozilo koje je predmet prodaje prodano najpovoljnijem ponuđaču.

Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi Komisije i ponuđači, odnosno njihovi opunomoćenici potpisuju zapisnik o licitaciji.

Obaveze kupca

Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od sedam dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije, nakon čega će, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim biti zaključen ugovor o kupoprodaji.

Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije pet dana od dana potpisivanja ugovora.

Troškove prijenosa vlasništva i transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.

Dodatne informacije

Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, uplaćeni depozit mu neće biti vraćen, a Crveni križ Tešanj će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita od 500,00 KM će biti vraćen na račun naveden u ponudi, u roku od tri dana računajući od dana otvaranja ponuda.

ocijeni
(0 glasova)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: antena@jelah.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.