Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH dostavila je premijeru Vlade FBiH i premijeru Vlade ZDK dopis u vezi izvođenja radova na rekonstrukciji tunela Vranduk.