Na osnovu ukazane potrebe, društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj raspisuje:
KONKURS
za izbor i imenovanje Tehničkog direktora


I Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje Tehničkog direktora „MADI“ d.o.o. Tešanj. II Opis pozicije:

- Organizuje, rukovodi, stručno usmjerava, kontroliše, i unapređuje proces rada u okviru svoga sektora; - usklađuje tehnička rješenja s propisima; - razmatra mjesečne i ostale periodične izvještaje o radu radnih jedinica;

- svakodnevno prikuplja izvještaje od rukovodioca radnih jedinica i daje potrebne informacije Izvršnom direktoru;

- prati i ocjenjuje koeficijent iskorištenosti radnika svog sektora te daje prijedog za prijem/otpuštanje radnika i dodatno osposobljavanje,

- odobrava planove radnog vremena radnika i odgovara za racionalnalnost i funkcionalnost,

- prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz djelatnosti Društva i primjenjuje ih u praksi;

- učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim obukama,

- odgovara za primjenu sprovođenja propisanih mjera ZNR i PPZ u radnim jedinicama;

- kooridinira rad oko izrade i usklađivanja poslovnih akata Društva;

- utvrđuje normative rada po službama u okviru sektora,

- obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva po nalogu Izvršnog direktora.

III Opći uvjeti: 1. da ima visoku stručnu spremu VSS VII stepen stručne spreme – završen mašinski ili elektrotehnički fakultet (dokaz: ovjerena kopija diplome), 2. da ima najmanje 5(pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu), 3. Dobro poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (dostava odgovarajućeg dokaza), 4. Napredno poznavanje rada na računaru (dostava odgovarajućeg dokaza)

Posebni uslovi: 1. Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka

2. Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku
3. Sposobnost organizacije vremena, upravljanje različitim aktivnostima
istovremeno i u kratkim vremenskim rokovima
4. Taktičnost i umijeće pregovaranja
5. Sklonost ka timskom radu
6. Orijentiranost na rezultate

Posebne pogodnosti:
- Stabilna i stimulativna primanja
- Prilika za lični i profesionalni razvoj
- Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj

IV
Kandidati su dužni poslati:
1. Prijavu
2. Kraću biografiju koja sadrži adresu i kontakt telefon
3. Original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju
općih i posebnih uvjeta traženih konkursom.
4. Ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa, bit će pozvani na intervju. Uprava društva će izabrati onog kandidata koji po znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba „MADI“ d.o.o. Tešanj.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana
objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja konkursa .

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu :
„MADI“ d.o.o. Tešanj
Poslovna zona „VILA“ broj 16
74260 Tešanj
s naznakom :
„Prijava na javni konkurs za Tehničkog direktora
NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić posjetili su danas Mesnu industriju "Madi" Tešanj, najvećeg domaćeg i jednog od najperspektivnijih proizvođača piletine u jugoistočnoj Evropi.

Na 83. međunarodnom sajmu poljoprivrede koji se tradicionalno održava u Novom Sadu mesna industrija Madi je ostvarila zapažene rezultate te osvojila tri zlatne medalje za kvalitet proizvoda te tako još jednom potvrdila da je regionalni lider kada je u pitanju svojevrstan kvalitet i izvrsnost iz domena svježe i smrznute piletine te proizvoda od piletine, saopšteno je iz ove kompanije.

U subotu 19.12. u prostorijama firme Madi održana je edukacija za njene uposlenike. Predavači su bili prof. dr. Aziz Šunje (Ekonomski fakultet Sarajevo), i uspješni menadžer iz Tešnja dr. Venan Hadžiselimović.

Kompanija Madi iz Tešnja je objavila da su se uspjeli pozicionirati na sam vrh kad je u pitanju proizvodnja svježe i zamrznute piletine u BiH te da su ostvarili cilj iza kojeg stoji dugogodišnja priprema tržišta i proizvodnje.

Mesnoj industriji Madi Tešanj uručeno je priznanje "Stvaratelji stoljeća" za doprinos razvoju poduzetništva u Juguistočnoj Europi.

Novoimenovani premijer ZDK Miralem Galijašević, zajedno sa pet ministara iz Vlade boravio je u radnoj posjeti firmi Madi d.o.o. Posjetio je prisustvovao i načelnik Općine Tešanj Suad Huskić, predsjedavajući OV Tešanj Senad Subašić, kao i nekoliko privrednika.

Na 81 međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu Madi doo. je osvojio tri zlatne medalje za kvalitet proizvoda i to za proizvode: pileći parizer i pileće hrenovke bez omotača u kategoriji polutrajnih proizvoda, te za proizvod pileći ćevapčići u kategoriji oblikovanog programa proizvoda.

Općina Tešanj jedna od rijetkih u našoj državi gdje se posluje i otvaraju nova radna mjesta. Prema posljednjim podacima na području ove općine posluje 2.416 poslovnih subjekta od kojih je 789 registrovano kao pravne osobe, 420 jedinica u sastavu i 907 obrta.

Do kraja 2014. godine trebala bi biti puštena u funkciju jedna od najvećih i najmodernijih klaonica u regiji i to u vlasništvu Mesne industrije Madi Tešanj.

Stranica 1 od 2

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: antena@jelah.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.