U organizaciji KUD Pobjeda održana je XVII smotra folklora. Učestvovala su kulturno umjetnička društva:KUD Blagaj iz Blagaja, KUD Matija Gubec iz Donjeg Miholjevca, Hrvatska, KUD Plamen iz Zenice, KUD Filigran Zenica i domaćin KUD Pobjeda Tešanj.

U organizaciji UG Pčela, UG Sehara i UŽ Ruka iz Kloševića održan je 13. sajam pekmeza, voćnih delicija, eko bilja i eko stvaralaštva. Učestvovalo je 60 izlagača. Sajam su otvorili Načelnik mr. Suad Huskić i Sulejman Kartak pomoćnik Ministra u Vladi Ze-Do kantona.

Ovogodišnje Ljeto u Tešnju otvoreno je u JU Opća biblioteka promocijom knjige Sidžili Tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka.

U okviru manifestacije Ljeto u Tešnju 2018 održan je i ovogodišnji Tešanj sevdah FEST u organizaciji Udruženja muzičara Alkatmeri iz Tešnja. Program se sastojao od takmičarskog dijela u kome su učestvovali pjevači amateri i revijalnog dijela sa gostima. Voditelj programa je bio Enver Šadinlija. Izvođače je pratio Narodni orkesta Alkatmeri pod rukovodstvom Damira Galijaševića.

Deseti internacionalni kickboxing kup BALKAN OPEN 2018. održan je uz učešće 754 takmičara iz 103 kluba i 15 zemalja: Austrija, Slovenija, Madžarska, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bugarska, Crna Gora, Slovačka, Moldavija, Poljska, Izrael, Grčka, Danska i BiH.

O projektu Tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse sam već detaljno pisao. Ova sedmica je veoma važna u realizaciji tog projekta jer su i zvanično puštena u rad dva kabineta za praktičnu nastavu za operatora CNC mašina i ugostiteljskog tehničara. U kabinetu za CNC operatore instalisana je edukativna CNC mašina, a u drugom kabinetu moderna programska peć za spremanje jela.

Prvi uslov razvoja zajednice je znanje, a temelj znanja je obrazovanje.

U organizaciji Udruženja građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u SRC je održana XII međunarodna izložba sitnih životinjai XIII Međugradska izložba sitnih životinja. Učešće na izložbi imalo je preko 100 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Švajcarske i BiH sa oko 1000 golubova, 250 peradi, 100 kunića i 100 ptica.

Možemo li zamisliti naše današnje živote, recimo 24 sata, bez električne energije? Zatamnili bi televizori, ugasile se sijalice, mašine za veš, računari i drugi uređaji u kući bi postali obični predmeti.

Ugovor sa Elektro-Tuzlom o postavljanju prvog visokonaponskog voda Doboj-Tešanj-Jelah potpisan je 1952. godine. Ne bi ga ni tada bilo da rukovodilac finansija u tešanjskom srezu Mustafa Ćeman nije iskoristio nenamjenska sredstva od 19 miliona dinara za te namjene, a Muharem Kotorić direktor Općeg trgovačkog preduzeća obezbjedio deficitarnu žicu. Moji savrenici se sjećaju lampi perolejki i karabituša, ali i nestabilnosti snabdjevanja električnom energijom koja se proizvodila pomoću agregata sa lokomobilom koji je bio smješten u zgradi do Muftinog konaka (Sama lokomobila je kasnije prenesena u Tvornicu čarapa radi proizvodnje pare). Napon je bio nestabilan, kvarovi česti. Kino predstave su se odvijale pomoću agregata pogonjenog motorom Aran. Često smo ostajali bez kino predstava, popularnih radio prenosa među kojima i fudbalskih utakmica. Već od 1955. godine grad je elektrificiran sa nove visokonaponske mreže i tada kreće elektrifikacija ostalih naselja po općini.

Danas je situacija drugačija, električne energije nema uglavnom kada su planirani radovi na mreži ili se radi o oštečenom prenosu zbog nevremena. Danas na tešanjskoj općini nema ni jedno domaćinstvo do koga nisu došli vodovi za električnu energiju. Zadnje elektrificirano selo su Svinjci koje je električnu energiju dobilo poslije rata.

U okviru Elektrodistribucije BiH, odnosno Elektrodistribucije Zenica u Tešnju egzistira Poslovna jedinica elektrodistribucije.I ako je realizovana ranije nova investicija me je dovela do rukovdioca Poslovne jedinice u Tešnju Fadila Begovića. Interesantno je da su čitav period elektrodistribucijom u Tešnju rukovodila tri čovjeka:Mahmut Redžović, Esad Vilašević i sad Fadil Begović koji je na mjestu rukovodioca od 1998. godine.

Rat je u mnogome izmjenio ranije planove u vezi razvoja elektrodistribucije. Sve prenosne mreže prema Tešnju dolazile su iz Republike Srpske. Tokom rata uništen je 35 kV dalekovod iz Teslića, a 35 kV dalekovod iz Doboja bio je teško oštećen pa se je još 1994. godine krenulo u aktivnost izgradnje 110 kV dalekovoda Maglaj Tešanj. Tako je 1997. godine puštena je u pogon rekonstruisana stanica TS35/10 kV namjenjena prije svega industrijskoj zoni Bukva, ali sa nje je električnom energijom snabdjevano i šire područje grada Tešanja i mjesta koja gravitiraju Tešnju. Tadašnja instalisana snaga od 8 MVA bila je dovoljna da zadovolji sve potrebe za električnom energijom.

Poslije rata raste broj potrošaća pa je 2015. godine. postojeći kapacitet postao nedovoljan. Pokrenute su aktivnosti na realizaciji nove investicije u povečanje kapaciteta pa je prošle godine u pogon puštena rekonstruirana i i proširena TS 110/25/10 (20) Kv Tešanj.

Ovom rekonstrukcijom je od stare trafostanice ostao samo građevinski dio objekta, a sva ostala oprema je nova. Radi se o najmodernijem postrojenju koje omogućava u perspektivi prelazak na 20 kV radni napon sa sadašnjih 10kV. Vrijednost izvršenih radova je 2,9 miliona KM, ainvestitor je Elektrodistribucija BiH.

Broj kupaca domaćinstava 2007 godine je bio 12226 ostalih 1377, a 2016. godine broj kupaca domaćinstava je 13765, a ostalih potrošača 1698. Po količini električne energije domaćinstvima je isporučeno 49 113 883 kWh ili 39,6, ostala potrošnja 68 567 573 kWh ili 55,3, a gubici su 5,1%. Odnosi ovih procenata pokazuju razvijenost općine.

 

U 2014. godini isporučeno je 113 658 259 kWh, 2015 godine za 4,3 više, a 2016, godine za 4,7% više.

Na elektrodistributivnu mrežu PJD Tešanj priključeno je i 10 distributivnih trafo stanica 10/0,4 kV u vlasništvu trećih lica, 18 distributivnih trafostanica 10/0,4 kV u vlasništvu EP HZ HB, kao i 11 malih ellektrana u vlasništvu trećih lica od kojih su 10 solarne elektrane instalisane snage 265,5 KW i jedna hidrocentrala.

Pored navedene investicije u fazi su pripremne aktivnosti za izgradnju novog kapaciteta od 40 MW i 110 V u Jelahu, koja će na duže vrijeme riješiti pitanje snabdjevanja električnom energijom u Tešnju i tako riješiti pitanje jednog od osnovnih uslova daljeg privrednog i svakog drugog razvoja Općine.Poslovna jedinica distribucije u Tešnju ima 37 radnika.

Husein Galijašević/Tešanjski dnevnik

Učenici su Svjetski dan zdravlja obilježili izlaganjem zdrave hrane koju su spremile njihove majke,zatim panoom na kome su istaknute njihove pjesme posvećene ovoj temi.

Stranica 1 od 3

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.