Korak ispred konkurencije: TRA dovodi u BiH najnovija poljoprivredna dostignuća

16 Maj 2018
1011 puta

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je kroz projekat "Povećanje prihoda ranjivih društvenih skupina kroz organizovanu poljoprivrednu proizvodnju" uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona organizovala višednevnu posjetu organizacijama iz lanca vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji.

U delegaciji koja je posjetila Srbiju bili su najuspješniji poljoprivredni proizvođači sa područja općine Tešanj, predstavnici TRA Agencije, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i stručnjaci za poljoprivrednu proizvodnju u zatvorenom prostoru.

Tokom posjete Srbiji posjećeni su lokaliteti u Irigu, Maloj Remeti, Novom Sadu, Rimskim Šančevima, Titelu, okolini Bačke Palanke, Despotovu, Subotici i Kanjiži. Tokom posjete svi učesnici delegacije su imali priliku da vide cjelokupni lanac vrijednosti u poljoprivrednoj  proizvodnji počev od rasadnika, preko poljoprivrednih proizvođača i zadruga, potom fakulteta i istraživačkih instituta do brojnih prerađivačkih kapaciteta i razvojnih agencija.

Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije u razgovoru za portal Akta.ba ističe da su tokom posjete domaćini prezentovali najnovija dostignuća u predmetnoj oblasti. Također, tokom realizovane posjete ostvareni su brojni korisni kontakti koji bi trebali rezultirat budućom poslovno-tehničkom saradnjom sa TRA Agencijom.

Koji su to najuspješniji poljoprivrednici proizvođači koji su činili bh. delegaciju i kakvi su njihovi utisci?

- U našoj delagaciji su bili zastupljeni najuspješniji proizvođači u oblasti poljoprivedne proizvodnje u zatvorenom prostoru kroz projekat koji realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj, potom najuspješniji voćar, najznačajniji proizvođači iz oblasti jagodičastog i bobičastog voća, predstavnik poljoprivredne zadruge za prikupljanje i preradu mlijeka. Osim toga, vodili smo računa da u delegaciji mjesto pronađu stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji povrća i voća. Posebno se želim zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK na čelu sa ministrom g.Himzom Smajićem koji su podržali našu inicijativu i zajedno sa nama neprekindo rade na unapređenju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. To postižemo na način da ostvarujemo stalnu komunikaciju sa obrazovnim institucijama, a u prilog toga govori i činjenica da smo ovaj puta našoj delegaciji pridodali prof.dr.Lutviju Karić sa Univerziteta u Sarajevu. To govori u prilog činjenici da „naša poljoprivredna proizvodnja treba biti zasnovana na znanju“.

To postižemo na način da ostvarujemo stalnu komunikaciju sa obrazovnim institucijama, a u prilog toga govori i činjenica da smo ovaj puta našoj delegaciji pridodali prof.dr.Lutviju Karić sa Univerziteta u Sarajevu. To govori u prilog činjenici da "naša poljoprivredna proizvodnja treba biti zasnovana na znanju".

Recite nam nešto o najnovijim dostignućim prezentiranim u ovo oblasti?

- Svaka od posjećenih lokacija je pravi primjer "najbolje prakse". Ovom prilikom bih istaknuo institut Biosens u Novom Sadu koji se ubraja u sami vrh europskih institucija gdje se primjenjuju informaciono-komunikacijske tehnologije za pametnu poljoprivredu. Ovo je klasičan primjer koncepta Industrija 4.0 i predikcionog djelovanja na sve pojave u  poljoprivrednoj proizvodnji, čime se stvaraju pretpostavke za maksimalne prinose po jediničnoj površini. Potom bih istaknuo dobru saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, gdje bih se još jedanput  zahvalio prof.dr. Keserovicu i prof.dr. Magazinu na velikoj pomoći u realizaciji predmetne studijske posjete. Posjeta oglednom dobru fakulteta u Rimskim Šančevima bila je veoma korisna za naše proizvođače koji su na licu mjestu mogli vidjeti aktivosti na kreiranju novih sorti u oblasti voćarstva. Rasadnik Grow Rasad je primejr holanske investicije i sa kapacitetom 20 miliona sadnica u oblasti povrtlarstva je pravi regionalni lider u proizvodnji sadnog materijala. U Maloj Remeti smo vidjeli intenzivan nasad jabuke i kapaciitet hladnjača koji plasiraju svoje proizvode na tržište Ruske Federaacije. Međutim jedan od najvećih dojmova je ostavilo poljoprivredno dobro Agro Ćirić MĐŽ u Titelu gdje smo vidjeti najsavremenije anti-frost sisteme i organizovanu poljoprivrednu proizvodnju na 6.000 hektara. Voćnjak sa hladnjačom i preradom voća je kapacitet koji je lider u širim regionalnim okvirima. Prerada smrznutog povrća se radi  za najpoznatije kupce u regionu. Tom prilikom, sastali smo se i sa gradonačelnikom Titela i razgovarali o pitanjima od zajedničkog  interesa.

Koliko su ta iskustva i dostignuća, odnosno primjeri dobre prakse, primjenjivi kod nas? Da li i koliko zaostajemo?

- Sve što smo vidjeli i upoznali se tokom posjete Vojvodini je nešto što će u narednom periodu doći u BiH. Mi želimo da budemo pioniri u tom procesu, a Tešanj destinacija koja će biti "lider za korak ispred konkurencije". Jedna izreka kaže nigdje nećete zakasniti, ako krenete na vrijeme. Mi već sada radimo na sagledavanju primjene tehnoloških rješenja u radnim uslovima proizvodnje na našem prostoru. Posebno smo se fokusirali na rad poljoprivrednih zadruga i njihovu funkciju u unapređenju poljoprivredne  proizvodnju. Posjeta zadruzi Agronom u Despotovu je bila veoma korisna jer su naši poljoprivredni proizvođači dobili potpunu sliku funkcije jedne moderne zadruge i očekujem da se stečena iskustva veoma brzo počnu primjenjivati u narednom epriodu. TRA Agencija će biti  pouzdan partner za sve naše organizacije u oblasti poljoprivredne i prehrambene industrije jer su to strateški resursi svake zajednice. Jedan iskren i zdrav partnerski odnos koji smo izgradili je najbolja garancija da uspjeh neće izostati. Najbolji pokazatelj uspješnosti realizovane studijske posjete sadržan je u pozitivnim ocjenama datim od strane naših poljoprivrednih proizvođača i dostavljanja novih inicijativa za aktivnosti i projekte u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Da li je tokom posjete ostvarena neka konkretna saradnja između bh. i srbijanskih firmi? Kakva je generalno saradnja kada je poljoprivreda u pitanju između Tešnja i Vojvodine?

- Tokom naše posjete ostvarili smo kontakte i posjetili razvojne agencije u Novom Sadu i Subotici. Tom prilikom razgovarano razmijenjene su informacije i razgovarano o zajedničkim projektima u narednom periodu. Dogovorena je redovna koordinacija aktivnosti, a posebno se želim zahvaliti g. Milanu Maličeviću, direktoru razvojne agencije u Subotici na srdačnom prijemu i podršci u realizaciji ove studijske posjete. Predmet naše buduće saradnje bit će  projekti kandidovani na raspoložive fondove Europske Unije. Posjeta prerađivačkim kapacitetima u Subotici i Kanjiži najbolja je najava da prava saradnja sa jakom privrednom komponentom je tek na pomolu. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je prihvaćena kao pouzdan partner i najavljena je uzvratna posjeta u narednom periodu.

Koje aktivnosti još agencija TRA planira u okviru projekta "Povećanje prihoda ranjivih društvenih skupina kroz organizovanu poljoprivrednu proizvodnju"?

- Mi smo priveli kraju aktivnosti na proljetnoj sadnji 2018. Uspostavljena je poljoprivredna proizvodnja i obezbijeđen otkup za korisnike našeg projekta. Nastavit ćemo raditi na savjetodavnim uslugama našeg tima na čelu sa agronomom Suljakovićem kroz TRA ARC Centar za agrokulturi i ruralni razvoj. Također, krajem maja imat ćemo posjetu gostiju iz Češke sa Univerziteta u Brnu koji će održati edukaciju za korisnike našeg projekta. Nakon toga, u jesen očekujemo posjetu još brojnije delegacije sa Univerziteta u Brnu koja će održati sveobuhvatnu edukaciju korisnika našeg projekta kroz analizu dosadašnje poljoprivredne proizvodnje i davanje preporuka za unapređenje iste u narednom periodu. Mi želimo da učemo od najboljih i da sarađujemo sa najboljima, a to su zasigurno naši partneri iz Češke Republike. Posjete sajmovima su veoma korisne i potrebne za dalju uspješnu realizaciju projekta. U tom smislu, posjetili smo sajam Macfrut 2018.u Italiji i uspostavili veoma korisne kontakte koji  trebaju pomoći da dođemo do primjene slogana „pametna rješenja za pametnu poljoprivredu“ u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.


(akta.ba)

ocijeni
(0 glasova)

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.