Članak je filtriran: Utorak, 17 Mart 2020

Ženska osoba iz Visokog bila je negativna na koronavirus pa je broj zaraženih u Zeničko-dobojskom kantonu ostao na brojci od četiri zaražene osobe – izjavio je za Fenu šef Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i ministar zdravstva ZDK-a Adnan Jupić.

-Dobili smo nalaz za ženu iz Visokog, koji je na sreću bio negativan. U ovom trenutku nemamo osoba koje su testirane, odnosno za koje čekamo nalaz – ističe Jupić.

Navodi da se već smanjuje i broj dolazaka iz inostranstva pa se tako drastično ne povećava ni broj osoba koje u tom kantonu idu u samoizolaciju.

Što se tiče muškarca iz Tešnja, koji se 5. marta iz inostranstva vratio te javio Domu zdravlja u tom gradu, on je jučer smješten u izolatorij Kantonalne bolnice Zenica, ali članovi njegove porodice, ističe Jupić, nisu testirani u Tešnju.

-Njegova porodica, s kojima je bio u kontaktu, također je u inostranstvu pa smo poslali obavijest u te zemlje da ih mogu testirati. Na taj način i mi testiramo osobe za koje dobijemo obavijest iz drugih zemalja – kaže Jupić.

Pojašnjava također da će, jučerašnjim aktiviranjem Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ), Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK-a nastaviti borbu protiv Covida – 19 te djelovati savjetodavno, ali da će naredbe ubuduće izdavati samo KŠCZ.

Objavljeno u Vijesti

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena broj:411/2020 od 16.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu sa danom donošenja, kantonalna tržišna inspekcija kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Zeničko – dobojskog kantona usmjerila je aktivnosti inspekcijskih nadzora na kontrolu kretanja cijena na tržištu koje, shodno odluci Vlade FBiH, trebaju ostati na istoj razini kakve su bile 05. marta 2020.godine.

Upozoravaju se sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo da će svako povećanje cijena suprotno Odluci Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena broj: 411/2020 od 16.03. 2020. godine biti sakcionisano u skladu sa novčanim kaznama propisanim Zakonom o kontroli cijena, kao i drugim propisima kojima je regulisano utvrđivanje i isticanje cijena.

Privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena.

Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, kao i Zakon o zaštiti potrošača, svaki na svoj način, obavezuju pravna i fizička lica da se moraju pridržavati cijena istaknutih na prodajnom mjestu.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena odnosno ukoliko vrši prodaju proizvoda po cijenama višim od cijena na dan 05.03.2020. godine. Za navedenu radnju kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Za fizička lica propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Pozivamo građane da svako eventualno povećanje cijena u Zeničko – dobojskom kantonu prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona ZDK. Uz prijavu na bilo koji navedeni način potrebno navesti naziv i adresu subjekta, broj i datum fiskalnog računa te vrstu i cijenu proizvoda.

Prijavu izvršiti na sljedeće načine:

-Putem telefona na brojeve: 032/460-810 i 032/460-813, u vremenu od 8,00 sati do 15,00 sati svakim danom,
-poštom na adresu: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Kučukovići br.2, 71000 Zenica

U prilogu se nalazi lista proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

Objavljeno u Vijesti

U vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) i u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona u okviru svoje nadležnosti daje sljedeće preporuke svim kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima te svim poslodavcima na području Zeničko-dobojskog kantona:

-    Da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravalje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava;
-    Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu;
-    Da radnicima daju upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava;
-    Da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu;
-    Da se radnicima roditeljima malodobne djece do deset godina, omogući odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade;
-    Otkazivanje svih službenih putovanja, kako u državi, tako i u inostranstvu, a posebno otkazivanje službenih putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdate od strane nadležnih zdravstvenih institucija i ustanova na područjima gdje putuju, te radnicima obezbijediti odgovarajuća zaštitna sredstva, kao što su maske, sredstva za dezinfekciju i sl.;
-    Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje;
-    Otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika. Također, sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizovani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (1-2 metra);
-    Poslodavci i radnici se upućuju da u vezi sa regulisanjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva;
-    Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu sa uputama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su date poslodavcima i radnicima na teritoriji Fderacije Bosne i Hercegovine.


Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske izdalo je Uputu koja se odnosi na vozače teretnih vozila, kako slijedi:

1. Granična policija s graničnih prijelaza na ulasku u Republiku Hrvatsku dostavljat će u realnom vremenu informacije o: identifikacijske podatke o vozaču, broj telefona, registracijsku oznaku vozila, podatke o pravnoj osobi, mjesto utovara i krajnja destinacija istovara robe u RH, podatke ima li iii ne osiguran smještaj u karanteni.
Navedene podatke potrebno je dostavljati na e-mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2. popis lokacija objekata za karantene za vozace bit će dostavljen svim županijskim centrima 112, županijskim stožerima civilne zaštite pravnim osobama/prijevozničkim tvrtkama.

3. odabrani objekt za karantenu mora imati osiguran parking za kamione

4. svaka lokacija objekta za karantene mora imati:

• Osoblje 24/7 ( osobe zadužene za evidenciju ulaska i odlaska vozaca – izolanta, koje se brinu za održavanje smještaja , higijene, dezinfekciju te opskrbi i raspodjeli obroka). Broja osoba po lokaciji ovisit će o smještajnim kapacitetima karantene).

• Sredstva za održavanje osobne higijene i održavanje prostora, sredstva za dezinfekciju, posteljinu i ostale nužne potrepštine

5. obavezno dezinficirati prostor prije svakog ulaska vozača- izolanta i nakon odlaska
(sredstvima za čišćenje).

6. županijski stožeri civilne zaštite, u dogovoru s poslodavcima, dužni su organizirati prehranu i dostavu obroka vozačima – izolantima. broj dnevnih obroka ovisit će o vremenu boravka vozača- izolanta u karanteni)

1. Postupak nakon prelaska granice

• Nakon prelaska granice vozač dolazi do mjesta isporuke/utovara robe u RH
• Primatelj/pošiljatelj robe dužan je osigurati radnike za istovar/utovar robe (za vrijeme istovara/utovara vozač ne smije napuštati kabinu)
• u slučaju potrebe istovara/utovara na sljedećoj lokaciji, ponavlja se ista procedura (nakon odmora, bez izlaska iz kabine) vozač kreće na sljedeću destinaciju
• vozač se upuuje u karantenu nakon istovara/utovara robe ako dan ili vise nema naloga svog poslodavca za novu zadaću
• vozač se, nakon prelaska graničnog prijelaza, upućuje u karantenu i nakon istovara robe izvan Republike Hrvatske gdje čeka nalog svog poslodavca za daljnju zadaću
• u slučaju prestanka poslovnih obaveza od najmanje 14 dana, računajući od zadnjeg smještaja u karanteni, vozač je dužan biti u samoizolaciji, uz prethodno rješenje sanitarnog inspektora.
• za vrijeme boravka u karanteni vozač- izolant ne smije napuštati prostore karantene

1. Postupak prijema u karantenu sukladno slijedeim napucima:

• Prikupljene podatke o dolasku vozača na granici te njegovom konačnom odredištu Operativni centar civilne zaštite dostavlja županijskim centrima 112
• Županijski centri 112 zaprimljenu informaciju prosljeđuju nadležnim županijskim stožerima civilne zaštite (ovisno u koju županiju vozač dostavlja robu)
• Županijski stožer civilne zaštite najavljuje dolazak vozača – izolanta u karantenu dežurnoj osobi u karanteni;

2. Obveze dežurne osobe po dolasku vozača su slijedeće:
• Upisuje izolanta u Obrazac 1 -Evidencija prijema otpusta korisnika karantene” (obrazac u prilogu)
• daje mu osnovne informacije ponasanja i obveza u smještajnoj jedinici, tj. karanteni;
• obavještava ga o rasporedu obroka;
• odvodi ga u njegovu smještajnu jedinicu i predaje mu ,Uputu o kućnom redu za izolanta”
• dva puta dnevno (u 7,00 i u 13,00 ) istovremeno dostavljati ispunjeni obrazac 1 na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. nadleznom županijskom centru 112 i nadležnom županijskom stožeru civilne zastite.

Objavljeno u Region

Upravni odbor Udruženja privrednika "Biznis centar Jelah-Tešanj" smatra da bi bilo korisno kada bi Vlada Federacije BiH aktivirala željeznički transport, čime bi se smanjilo pritisak na transportni sektor, te omogućio prevoz većih količina robe sa manjim rizicima.

"Tešanj je izvozna sredina i ima jake izvozne kapacitete te nam je, prije svega, neophodno puno funkcionisanje transportnih firmi", saopćeno je iz Uduženja.

Zbog situacije prouzrokovane korona virusom u BiH, jučer je održana vanredna sjednica UO Udruženja privrednika "Biznis centar Jelah-Tešanj“ u proširenom sastavu. Sjednici su, osim članova UO prisustvovali i Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, te Kasim Kotorić, predsjednik Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona.

"S obzirom na dešavanja i u uslovima proglašene pandemije, UO Udruženja naglašava da nema izdvojene lokacije, nego smo svi ugroženi. Situacija se usložnjava i u tom smjeru ohrabruje odluka da je i u Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće koja dodatno otvara mogućnosti kantonalnim i općinskim kriznim štabovima da djeluju efikasnije na suzbijanju širenja korona virusa", dodaje se u saopćenju.

Napominju da ljudski životi moraju biti na prvom mjestu, ali da ih također brine rad i funkcionisanje privrede.

UO Udruženja je od općinskog načelnika zatražio da se smanji, odnosno reducira rad javnih objekata i objekata gdje se vrši masovno okupljanje ljudi (sportske, kulturne i slične skupove), da se definiše ponašanje na javnim površinama, te da se posebna pažnja obrati na ljude koji su se vratili iz rizičnih područja zaraženim korona virusom (Italija, Slovenija, Njemačka...) uz obavezno stavljanje pod nadzor.

Pozvali su da se posebna pažnja obrati na funkcionisanje carinske ispostave Tešanj, s obzirom na to da tu cirkuliše veliki broj vozila iz zaraženih zemalja, kroz obaveznu dezinfekciju vozila i ljudi, kao i obavezu pridržavanja propisanih mjera zabrane kretanja i izolacije vozača, kao i svih propisanih radnji izdatih od strane nadležnih organa.

"Molimo sve privredne subjekte, kao i cjelokupno građanstvo, da se pridržavaju naredbi općinskih, kantonalnih i federalnih kriznih štabova civilne zaštite, te da se posvete maksimalnoj zaštiti radnika i funkcionisanju preduzeća", navode iz Udruženja privrednika "Biznis centar Jelah-Tešanj.

Objavljeno u Ekonomija

Prema podacima Operativnog tima Doma zdravlja Tešanj, na području općine Tešanj u protekla 24 sata nema novih potvrđenih slučaja oboljelih od Corona virusa, niti je bilo sumnjivih slučaja koji su poslani na analizu. Trenutno su u samoizolaciji 252 pacijenta.

Podsjećamo sve one koji su nedavno boravili u rizičnim područjima zaraženim Corona virisom da su prema Naredbi kriznih štabova FBiH i ZDK obavezni poštovati boravak u samoizolaciji. Tokom jučerašnjeg dana u nadzor nad primjenom ovih naredbi uključena je Policijska stanica Tešanj, napisao je načelnik Općine Tešanj na svom FB rofilu.

U slučaju pojave simptoma bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM svom porodičnom ljekaru (od 07:00 do 15:00) ili u Službu hitne medicinske pomoći (od 00:00 do 24:00) na broj telefona 124.

Pozivaju se sve osobe sa područja općine Tešanj ( BH državljani i strani državljani), a koji su se u zadnjih 15 dana vratili u BiH iz Italije, Irana, Južne Koreje i Kine, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, da se jave u Higijensko-epidemiološku službu radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj izolaciji. Kontakt telefon na koji se možete javiti je 060/358-1754.

U utorak 17.3.2020. Federalni štab civilne zaštite objavio je set naredbi kojima se ograničava rad ugostiteljskih objekata, frizerskih salona, priređivanja igara na sreću i dr. Naredbe se mogu pogledati na http://www.fucz.gov.ba/naredbe-fscz-povodom-proglasenje-st…/

Informacije o primjeni naredbi, prijave nepoštivanja i dr. mogu se dobiti na broj telefona 121.


Objavljeno u Tešanj

Hans Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu ocijenio je da se Stari kontinent za sada dobro nosi s epidemijom korona virusa i istakao da se zaraza može pobijediti solidarnošću i disciplinom.

"Milionima ljudi u našoj regiji život se radikalno promijenio, jednostavno živimo u novoj realnosti", rekao je on, koji se javnosti obratio iz prazne dvorane sjedišta Ujedinjenih naroda u Kopenhagenu, prenosi Tanjug.

Potvrdio je da je korona virus pogodio152 zemlje, da je više 7.000 ljudi umrlo, kao i da je trećina potvrđenih slučajeva u Evropi, što je trenutno čini epicentrom pandemije.

Kluge je naglasio da je širenje korona virusa briga cijelog čovječanstva, da je neophodno preduzeti najoštrije mjere kako bi se usporilo širenje zaraze i da više niko nema prava pomisliti da je to nečija tuđa briga.

Poduzete su konkretne mjere
Po njemu je dobra vijest da je Evropa preduzela konkretne mjere i da je u punoj pripravnosti za borbu protiv korona virusa.

Kluge je istakao da epidemija nije istog intenziteta u svim zemljama.

"Širenje epidemije napreduje različitom brzinom od zemlje do zemlje, u zavisnosti od demografskih i drugih faktora", rekao je Kluge.

Poručio je da svaka zemlja mora procijeniti situaciju i kontekst u koji spadaju širenje virusa, mjere koje su na snazi i njihova društvena prihvatljivost, kao i uvesti adekvatne mjere intervencije. Kluge je kazao da su iskustva Kine, odakle je krenula epidemija, i drugih zemalja pokazala da se kada se odlučno primene mjere, kao što su testiranje, istraživanje prethodnih kontakta zaraženih osoba, u kombinaciji s dobro osmišljenom društvenom mobilizacijom, širenje virusa može brzo i efektno zaustaviti, a ljudski životi sačuvati.

Da zemlje međusobno sarađuju
Dodao je da je WHO uputio ekspertske timove u četrdesetak zemalja koje su zatražile pomoć.

Prema njegovim riječima, WHO, također, sarađuje s medicinskim službama, nadgleda snabdjevenost medicinskom opremom i materijalom, s posebnim fokusom na najvažnijim lijekovima za hitnu medicinsku pomoć, uključujući antibiotike, anestetike, lijekove za dijabetes, hipertenziju, HIV i tuberkulozu.

Osim toga, WHO isporučuje laboratorijsku opremu i uređaje, ličnu zaštitnu opremu tamo gdje je to neophodno i sarađuje s proizvođačima kako bi se povećao kapacitet laboratorija za testiranje pacijenata.

"Ovo su trenuci bez presedana i veoma je važno da zemlje međusobno sarađuju, uče jedne od drugih i usklađuju svoje napore. Virus se može pobijediti solidarnošću", naglasio je Kluge.

(Al Jazeera)

Objavljeno u Svijet

Lideri zemalja Evropske unije složili su se da će zatvoriti vanjske granice EU u narednih 30 dana u novom nastojanju da uspore pandemiju koronavirusa. Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je zatvaranje granica na konferenciji za novinare, prenosi CNBC.

Kretanje unutar zemalja članica Evropske unije i dalje će biti dopušteno.

“Evropska unija i njene članice učiniti će sve što je potrebno”, rekao je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel.

Michel je dodao da će EU organizovati povratak građana zemalja članica EU u njihove države ukoliko su trenutno “zarobljeni” u nekoj drugoj državi zbog zatvaranja granica zbog koronavirusa.

 

Objavljeno u Svijet

Federalni štab civilne zaštite donio je 16 naredbi kojima se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području F BiH koju je juče tematskoj sjednici u proširenom sastavu, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), donijela Vlada Federacije BiH.

Sjednica je održana u Sarajevu povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH, a predsjedavala je zapovjednica Štaba Jelka Milićević. Sjednica je trajala gotovo osam sati..

Skoro sve naredbe se primjenjuju od srijede 18. marta u 6 sati i na snazi su do 31. marta ove godine.

PRILOZI:

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.