Članak je filtriran: Petak, 06 Novembar 2020

Domaći turistički kapaciteti u Bosni i Hercegovini su među prvima osjetili negativne efekte izazvane pandemijom koronavirusa, koje traju već osmi mjesec.

Objavljeno u Vijesti
Subota, 07 Novembar 2020 00:00

NHU Oslonac: Primopredaja 66. objekta

Dana, 06..11.2020. godine, NHU „Oslonac“ je izvršio primopredaju 66. novoizgrađenog objekta. U ime firme Elez, izvođača radova na ovom objektu, g-din Almin Elez je ključeve predao prof. Ademu Huskiću, članu rukovodstva NHU „Oslonac“ a nakon toga je prof. Huskić ključeve uručio porodici Hotić sa željom za dobro zdravlje i ugodan život ubuduće u svojoj porodičnoj kući.

Objavljeno u Humanost
Subota, 07 Novembar 2020 00:00

Uskoro pretres svih diploma činovnika

Vlada Zeničko-dobojskog kantona posebnu važnost pridaje strateškom pristupu razvojnog planiranja i nastoji da u tom segmentu bude jedan od vodećih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je na 83. sjednici Vlada usvojila Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

Nakon što Strategiju razvoja u narednom periodu usvoji i Skupština, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine uskoro bi mogao donijeti odluku o provjeri kvalifikacija, odnosno diploma svih zaposlenih u institucijama BiH, međutim problem bi mogao nastati jer Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije dala saglasnost na takvu odluku.

Prema samoj odluci, zaposleni će morati da potpišu da su saglasni s tim da se izvrši provjera njihove diplome. Uz to provjera će se vršiti na način da se izvrši kopiranje diplome koja će se dostaviti onome ko je izdao tu diplomu radi provjere vjerodostojnosti.

"Sve institucije i organi uprave dužni su izvršiti postupak provjere za sve zaposlene u svojoj instituciji najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke", navodi se u odluci o provjeri kvalifikacije svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koja je trenutno na javnoj raspravi.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka rekli su nam da se nisu upuštali u samu odluku, ali da nisu dali saglasnost na njeno usvajanje.

"Oni se pozivaju na član 17. Zakona o Savjetu ministara BiH i donose tu odluku. Jasno smo rekli da im taj član zakona ne daje pravo da donose odluku i regulišu povredu ličnih podataka. Član na koji se pozivaju samo propisuje način rada i odlučivanja Savjeta ministara i za nas je tako nešto nedopustivo da se radi na takav način, jer je protivzakonito i suprotno javnom interesu", rekao je za "Nezavisne" Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Stručnjaci iz oblasti javne uprave sa kojima smo razgovarali, a koji ne žele da im navodimo ime, kažu da je provjera svih diploma zaposlenih u institucijama BiH čist populizam te da se zbog tog populizma dovodi u pitanje vjerodostojnost pravnih akata.

"Je li to znači da ne vjerujemo više dokumentima koji dolaze iz obrazovnih ustanova. Provjera svega toga je ogroman posao na koji se troše resursi i dovodi u pitanje nešto što se ne bi smjelo dovoditi u pitanje. Postoji Prosvjetna inspekcija i ona može i treba da radi taj posao. Na kraju krajeva, da li to znači da ćemo prilikom svakog novog zapošljavanja u institucijama BiH tražiti provjeru diploma koje kandidati donesu? To onda znači da ne vjerujemo obrazovnim ustanovama i njihovim zvaničnim dokumentima, što dovodi do pravne nesigurnosti", ispričao ovaj sagovornik.

U obrazloženju predložene odluke, između ostalog, navedeno je da je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) još u maju prošle godine zatražila od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH da u saradnji sa nadležnim institucijama iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene.

"Ovu inicijativu Agencija je pokrenula zbog kontinuiranog medijskog pisanja o krivotvorenim i lažnim diplomama u BiH", navodi se u obrazloženju.

Inače, raniji pokušaji provjere diploma, kao što je onaj u Parlamentarnoj skupštini BiH, propali su jer se tome usprotivila Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, koja je smatrala da se diplome ne mogu provjeravati na taj način, posebno ne iz razloga što se svi stavljaju pod sumnju. Tada je istaknuto, ukoliko postoji informacija ili sumnja da je neka diploma falsifikovana i nije validna, da inspekcijski organi to mogu provjeriti.

(N.N.)

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu ukazane potrebe firma GRIMS d.o.o. Usora, sa sjedištem u Žabljaku, raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na slijedećoj poziciji:

- Sekretarica (radnik u računovodstvu)-(m/ž)

Uslovi:

- radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje rada na računaru-Microsoft Office (Word, Excell)

- poznavanje njemačkog jezika u govoru i pismu.

Nudimo:

- radni odnos na odrešeno vrimeme uz mogućnost zaključenja Ugovora o radu na neodređeno vrijeme

- Stimulativna zarada i redovna plata

- Mogućnost napretka i usavršavanja.

Kandidati koji budu ispunjavali gore naveden uslove i uđu u uži izbor biće pozvani na usmeni intervju.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti slanjem CV-a na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., sa naznakom: Prijava na konkurs.

 

Objavljeno u Posao - Antena Servis

Strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definisanje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usaglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera. Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona glasi:

„Zeničko-dobojski kanton – savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša:
1.    Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva.
2.    Unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.
3.    Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Konačna forma dokumenta urađena je na osnovu kvalitetnih komentara i konstruktivnog doprinosa brojnih socio-ekonomskih partnera, koji su se uključili u dva ciklusa javnih konsultacija. U toku mjeseca maja i juna 2020. godine proveden je prvi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize, a u septembru 2020. godine proveden je drugi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strategije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, kojim predsjedava premijer Zeničko-dobojskog kantona, a čiji su članivi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo Skupštine i predsjednici klubova poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Vijeće je najviše političko savjetodavno tijelo koje djeluje u ključnim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Strategija razvoja je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, te brojni socio-ekonomski partneri.

Spremnost i interes rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona za procese strateškog planiranja i visok nivo institucionalne osposobljenosti za upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznaju domaće i međunarodne organizacije. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

U narednom periodu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će uložiti dodatne napore za osiguravanje nastavka aktivnosti na jačanju dobre uprave i upravljanju javnim sektorom, kreiranju povoljnog okruženja za preduzetništvo i inovacije, očuvanju zdravog okoliša, te izgradnji obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sistema jednakih mogućnosti.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

Objavljeno u Vijesti

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 09.11.2020.(ponedjeljak) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja ZE-DO kantona:

- PJD Tešanj
Trafo područje Bukva 2 br.11902, , od 10:00 do 14:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca:
- područje ZE-DO kantona na broj telefona 080 020 132.

Objavljeno u Servisne Informacije

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.