Članak je filtriran: Četvrtak, 05 Novembar 2020

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu.

Objavljeno u Vijesti

 Najbolji matematičari svijeta iz ove oblasti su pokušali dati odgovor na otvoreno pitanje: “Da li postoji jedinstveno rješenje Inverznog problema Šturm-Liuvilovog tipa sa kašnjenjem na intervalu od π/3 do 2π/5 u opštem slučaju?”

Nebojša Đurić, viši asistent matematike na AGGF-u Univerziteta u Banjoj Luci, riješio je matematički problem star preko 40 godina. Oblast pod nazivom Inverzni problem Šturm-Liuvilovog tipa sa konstantnim kašnjenjem je posljednju deceniju u velikoj ekspanziji.

Najbolji matematičari svijeta iz ove oblasti su pokušali dati odgovor na otvoreno pitanje:
“Da li postoji jedinstveno rješenje Inverznog problema Šturm-Liuvilovog tipa sa kašnjenjem na intervalu od π/3 do 2π/5 u opštem slučaju?”

Mnogi od njih su svoja naučna istraživanja bazirali na pretpostavci da jedinstveno rješenje postoji. Uprkos uvjerenjima najboljih na svijetu, Nebojša Đurić je kontraprimjerom dao negativan odgovor, piše Buka.

Ovaj rezultat je objavljen 28.10.2020. u časopisu Applied Mathematics Letters, u radu “On an open question in recovering Sturm-Liouville-type operators with delay”.

Ovaj časopis jedan je od najboljih časopisa na SCI listi iz ove oblasti. Đurić je rad objavio zajedno sa ruskim matematičarom Sergejom Buterinom, koji je podržao ideju kontrapirimjera.

Inverzni problemi diferencijalnih operatora imaju značajnu primjenu u astrofizici, aerodinamici i biofizici.

- Nakon što sam radio na problemu više od dvije godine, saznanje da je potvrđena moja teorija mi je donijelo toliko sreće i adrenalina da nisam mogao da spavam dva dana, ispričao je za Nezavisne ovaj tridesetjednogodišnji mladi matematičar koji je rodom iz mjesta Blatnica, kod Teslića.

Rekao je da mu je uprkos puno obaveza koje ima i na fakultetu, ali i privatno, pandemija virusa korona omogućila da se potpuno posveti ovom problemu.

- Svoj zadatak sam prije nekoliko mjeseci poslao Vjačeslavu Jurku, ruskom matematičaru koji ima najbolje reference iz matematike na svijetu, i on je rekao da se ne može riješiti ovaj problem. Tek tada sam dobio dodatnu motivaciju da nastavim s radom i ovo uspješno završim... Ova teorija mi je inače u doktorskoj disertaciji, ali nisam mogao očekivati da ću uspjeti riješiti ovaj kompleksni problem. Treća sam godina doktorskih studija i nadam se da sam potvrđivanjem ove teorije pri kraju - ispričao je Đurić.

Objavljeno u Vijesti

TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u okviru projekta LABOUR-LAB objavljuje Javni poziv za učešće u programu obuka. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA. Ukupna vrijednost projekta je preko 50.000,00 KM, od čega je više od 48% vrijednost granta.

Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja. „Projekat LABOUR-LAB predstavlja značajan korak u jačanju kapaciteta i usluga koje će pružiti Centar za usluge poslovne izvrsnosti u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj“ .

TRA d.o.o kao implementator projekta LABOUR –LAB u okviru organizacione jedinice Centra za usluge poslovne izvrsnosti organizuje programe obuka i poziva nezaposlena lica i privredne subjekte da uzmu učešće te da se prijave na  sljedeće programe obuka:

-       Obuka za rad u programu SolidWorks

-       Obuka za rad u programu SolidCAM

-       Obuka za zavarivače

-       Obuka za montere

-       Obuka za Menadžere proizvodnje

-       IT Akademija

Cilj Javnog poziva

Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba na području općine Tešanj i šire regije u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada i  smanjena broja nezaposlenih lica na navedenom području.

PROGRAMI  OBUKE

OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDWORKS- OSNOVNI NIVO OBUKE

Trajanje obuke: 60 časova raspoređenih kroz 4 sedmice

Organizacija obuke: 1 sedmično u trajanju od 8h

Obuka iz programa Solidworks će biti podijeljena u 5 cijelina kroz koje će polaznici proći u periodu od 60 radnih časova i to:

 predstavljanje 3D CAM programa za modeliranje (2D i 3D sistemi CAD-a);
 osnove aplikacije SolidWorks i korisnički interfejs;
 upoznavanje sa skiciranjem;
 osnove modeliranja dijela;
 modeliranje za livanje i kovanje;
 stvaranje strukturnog šablona;
 zarotirani oblici;
 ojačanja u konstrukcijama;
 uređivanje i promjene dizajna konstrukcije;
 osnove konfiguracija;
 izrada crteža;
 modeliranje od dijela prema sklopu;
 složeni sklopovi

Maksimalan broj polaznika obuke: 8

 OBUKA ZA RAD U PROGRAMU SOLIDCAM

Trajanje obuke: 60 časova raspoređenih kroz 4 sedmice

Organizacija obuke: 1 sedmično u trajanju od 8h

Obuka iz programa SolidCAM će biti podijeljena u cijelina kroz koje će polaznici proći u periodu od 60 radnih časova i to:

 Uvod, pojam SolidCam, upotreba

 Tehnologija rezanja, vrste mašinske obrade, režimi izrade

 Mašinska obrada podržana SolidCam-om (vrste)

 2.5D operacije glodanja (definisanje priprema i CAM obratka)

 Pokretanje SolidCam-a (CNC Machine – numerički upravljana alatna mašina, Coordinate System – kordinatni sistem, Stock & Target modeli – modeli pripremka i obratka)

 SolidCam 2,5D glodanje (face, profile, 3Dmilling, HSR, HSM moduli);

 Definisanje alata, radne operacije, geometrije, dubine, tehnologije;

 Praktični primjeri iz oblasti automobilske industrije i industrije brizganja plastike.

Maksimalan broj polaznika obuke: 7

 OBUKA ZA ZAVARIVAČE

Trajanje obuke: 176 časova

Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora

Edukacije zavarivača će se održati iz 3 dijela i to:

 Teoretski dio

 Praktični dio na simulatoru za zavarivanje SOLDAMATIC ( „T“ spoj, preklopni spoj, sučeoni spoj, ugaoni zavar vertikalne cijevi i horizontalne ploče, sučeoni spoj dvije cijevi)

 Praktični dio na aparatima za zavarivanje u pogonu firme GMC doo Usora (obavezna sigurnosna i zaštitna oprema i način ispravnog korištenja,  predstavljanje opreme za zavarivanje, aparat za zavarivanje i njegovi dijelovi, dodatni materijal te korišteni gas,  te način pravilne upotrebe, princip zavarivanja datog postupka)

Svaki od navedenih dijelova (modula) će imati svoj ispit kojeg će kandidati morati položiti. Cilj učenja zavarivanja na simulatoru jeste da kandidati ovladaju najvažnijim parametrima zavarivanja te da steknu uvid i osjećaj pravilnog držanja gorionika/pištolja, dodatnog materijala (elektroda) te ovladaju brzinom zavarivanja. Nakon završenih vježbi, kandidati će raditi testne uzorke koji će biti ispitani vizuelnom i penetrantskom kontrolom, te u zavisnosti od rezultata ispitivanja, dodijeljivat će se status testnim uzorcima. Da bi kandidat položio ovaj dio ispita, 75% testnih uzoraka mora zadovoljiti vizuelnu i penetrantsku kontrolu (kvalitet spoja „B“ – EN ISO 5817 – Nivoi kvaliteta kod zavarenih spojeva). Ukoliko kandidat zadovolji ovaj dio testa, ostvaruje mogučnost pristupa testiranju sposobnosti zavarivača i izradi certifikata prema EN ISO 9606-1 normi.

Maksimalan broj polaznika obuke: 6

 OBUKA ZA MONTERE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA

Trajanje obuke: 144 časa

Lokacija: Trening centar firme GMC doo Usora

Obuka obuhvata:

 program zaštite na radu

 program obuke za rad na visini sa aspekta sigurnosti

 program obuke zaštite od požara

 program stručnog osposobljavanja za rad sa  viljuškarom

 program stručnog osposobljavanja za rad sahidrauličnom dizalicom

 program stručnog osposobljavanja za rad sa hidrauličnom platformom

 program stručnog osposobljavanja za rad sa samohodnom dizalicom

 program stručnog osposobljavanja signaliste i vezača tereta

 program obuke osnova visokoregalnih skladišta

 program obuke montažera visokoregalnih skladišta

 program obuke montažera panela visokoregalnih skladišta

 program obuke montažera šina i robota

 program obuke montažera transportera

 program obuke administratora na gradilištu

 program obuke poslovođa i grupovođa na gradilištu

 program obuke mjerenja kvalitete radova

Provjera znanja prema HSEQ standardu.

Maksimalan broj polaznika obuke: 10

 OBUKA ZA MENADŽERE PROIZVODNJE

Trajanje obuke: 40 časova

Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj

Edukacije će se održati iz 5 sljedećih osam tematskih cjelina koje predstavljaju cjelodnevne obuke:

 Tehnički zahtjev, propisi i savremeni pristup kvalitetu;

 Kontroling

 Sistem upravljanja i radni procesi;

 Koncept Lean Six Sigma – alati i primjena

 Automatizacija proizvodnje

Maksimalan broj polaznika 8 po obuci.

 IT AKADEMIJA

Trajanje obuke: 60 časova

Lokacija: Trening centar TRA Agencije za razvoj općine Tešanj

Edukacije će se održati iz 8 sljedećih osam tematskih cjelina koje predstavljaju cjelodnevne obuke:

 WORDPRESS (CMS - CONTENT MANAGAMENT SYSTEM)

 MREŽNA ADMINISTRACIJA  - OSNOVNI NIVO

 UPRAVLJANJE PODACIMA (ANDROID APLIKACIJE)

 OSNOVE WEB PROGRAMIRANJA

 Customer Relationship Managament (CRM)

 Cyber Sigurnost - gubljenje podataka u firmi

 Graficki dizajn - osnove (Photoshop, Corel...); 

 Napredni Excel;

 Maksimalan broj polaznika 8 po obuci.

USLOVI ZA PRIJAVU

Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju zaposlene i nezaposlene osobe sa područja općine Tešanj i šire regije sa minimalnim obrazovnim zahtjevima za uključenje u program obrazovanja: završena srednja škola.

Osobine koje polaznik treba da posjeduje: zdravstvena sposobnost, odgovornost, sposobnost za timski rad.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem online obrasca: PRIJAVNI OBRAZAC

ili popunjen Obrazac prijave dostaviti lično u Agenciju za razvoj općine Tešanj TRA doo Trg Alije Izetbegovića br. 11 74260 Tešanj (zgrada Općine, 1 sprat kancelarija br.15)

Poziv ostaje otvoren do 17.11.2020.

Odabrani polaznici obuka će biti obavješteni o terminima i rasporedu provođenja obuka koje će se provoditi u skladu sa svim zdravstveno-epidemiološkim preporukama.

USAID WHAM pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora. Projekat je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID, provodi IESC a u saradnji sa ENOVA.  

Više informacija možete dobiti :

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o.

Tel: 032 650 608 ili 062 993 055

Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.    

Objavljeno u Ekonomija

U sukobu demonstranata s policijom, do čega je došlo u četvrtak navečer u Ljubljani tokom neprijavljenih protesta protiv vladinih mjera, povrijeđena su četvorica pripadnika specijalne policije, a uhapšeno je četvero izgrednika, kazao je ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.

Hojs je kazao da je u protestima na kraju učestvovalo od 400 do 600 ljudi koje je nazvao “anarhistima”, dodavši da su među njima zapaženi i ekstremni pripadnici navijačkih grupa, te elementi “podzemlja”, a policiju su napadali fizički i granitnim kockama, pa je ona bila prisiljena upotrijebiti vodeni top i druga sredstva prisile.

Policija je na mjestu događaja uhapsila tri osobe, a ima dosta snimljenog materijala, naveo je Hojs, dodavši kako očekuje da će “biti procesuirani” svi koji su napadali policiju i sudjelovali na okupljanju zabranjenom u vrijeme epidemije i “u danu kad je od covida-19 umrlo 30 ljudi”.

eprijavljene proteste najavila je preko društvenih mreža grupa koja se nazvala “Anonymous Slovenija”, od čijeg djelovanja su se već distancirale grupe koje već mjesecima petkom popodne u Ljubljani zahtijevaju ostavku vlade na tzv. “biciklističkim protestima”.

Hojs je međutim kazao da su protesti i napadi na policiju bili “potaknuti” i protestima koji se u slovenskoj prijestonici odvijaju već više mjeseci, da su ih motivirali i napadi na vladu preko njoj nesklonih medija i od strane čelnika opozicionih stranaka koji se od takvih protesta ne distanciraju.

Hojs je kazao i da takvi nasilni protesti i napadi na policiju ne spadaju u Sloveniju i da ih većina stanovništva neće podržati nego se odgovorno ponaša u vrijeme epidemije i drži svih restriktivnih mjera, prenosi Hina.

Prema izvještajima slovenskih medija, do početka izgreda došlo je nakon što je policija pokušala uhapsiti neke demonstrante koji su dobacivali pripadnicima policije ili ih vrijeđali, a kasnije su napadnute i neke novinarske ekipe koje su pratile događanje, a ranjeno je i više demonstranata.

(fokus.ba)

Objavljeno u Region

Mi smo na izmaku snage, fizičke izdržljivosti, sve nas je manje, došli smo do zida, poručili su danas Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, javlja Anadolu Agency (AA)

“Poštovani građani, dajte nam šansu, da sačuvamo zdravstveni sistem, da sačuvamo vaše zdravlje, da pružamo pomoć onima kojima je neophodna. Ako i dalje budete učesnici i organizatori porodičnih slavlja, rođendana i svadbi, žurki i privatnih provoda, ako i dalje značajan broj vas odbacuje masku i fizičku distancu, veoma brzo neće biti mjesta za COVID pozitivne sa teškim simptomima. Poštovani građani, neće biti mjesta za hronične bolesnike i sve druge koji se svakodnevno susreću s različitim oboljenjima”, saopšteno je iz ovog sindikata.

Navode da je situacija dramatična, zdravstveni radnici su umorni, iscrpljeni, mnogi su i bolesni, te traže pomoć građana.

“Nosite masku, držite distancu, ne idite i ne organizujte nikakva okupljanja. Vaša maska i vaša distanca, čuva vas, čuva nas, čuva zdravstveni sistem, čuva ekonomije, čuva RS, pa zar je toliko teško da ispoštujete mjere. Beskrajno smo zahvalni svima vama koji poštujete sve epidemiološke mjere”, navodi se u saopštenju.

Pozivaju Ministarsto zdravlja i socijalne zaštite RS, direktore UKC, bolnica i domova zdravlja, kao i Krizni štab da iznađu mogućnost da se sa Zavoda za zapošljavanje pozovu zdravstveni radnici kao pomoć, da se dodatno motivišu zaposleni, kako bi svi zajedno pobijedili COVID, sačuvali zdravstveni sistem i što je najvažnije sačuvali građane.

Objavljeno u Vijesti

U cilju podsticanja poreznih obveznika da poštuju odredbe Zakona o fiskalnim sistemima i izdaju račune i podsticanja građana da traže račune, te doprinosu transparentnijeg izvještavanja i obezbeđenja podataka za analizu i planiranje ekonomske aktivnosti u Federaciji BiH, Porezna uprava FBiH objavila je podatke o broju fiskalnih uređaja i ukupnom evidentiranom prometu na području Federacije BiH.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.10.2020. godine na području Federacije BiH instalirana su ukupno 85.152 fiskalna uređaja, putem kojih je u oktobru 2020. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.737.777.640,93 KM.

U odnosu na 31.10.2019. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 11.852, a evidentirani promet u mjesecu oktobru 2020. godine je manji u odnosu na oktobar 2019. godine za 465.305.401,78 KM

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2020. godine je općina CENTAR SARAJEVO na čijem području je instalirano 4.767 fiskalnih uređaja.

Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2020. godine je općina PALE-FBiH na čijem području je instalirano 12 fiskalnih uređaja.

Najveći promet

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu oktobru 2020. godine je općina NOVI GRAD SARAJEVO na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 290.428.338,02 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu oktobru 2020. godine je općina DOBRETIĆI na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 67.056,02 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec oktobar možete preuzeti na linku ovdje.

(biznisinfo.ba)

Objavljeno u Ekonomija
Petak, 06 Novembar 2020 00:00

Izvještaj CZ za 06.11.2020.godine

Red.

broj

VRSTA INFORMACIJE

DNEVNO STANJE

 

1.

Prirodne nepogode i druge pojave i događaji

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) intervenisala je juče u 11:01 sati u naseljenom mjestu Jelah kojom prilikom je gorio električni uređaj u stambenom objektu. Požar je brzo ugašen od strane stanara, a ekipa PVJ je po dolasku izvršila preventivni pregled kompletnog objekta.

I

2.

Stanje puteva

Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: vlažni i klizavi.

Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: vlažan i klizav.

Lokalni putevi: vlažni i klizavi.

Saobraćaj se odvija po vlažnim i klizavim  putevima, a vozači se upozoravaju da vožnju prilagode uslovima na putu.

Zbog planiranih radova  na toplifikaciji i rekonstrukciji instalacije vodovoda od 17.10-30.11.2020. godine na snazi je privremena regulacija saobraćaja motornih vozila u dijelu ulice Tabačka i ulici dr. Adema Handžića u Tešnju.

 

3.

Klimatološki i drugi uslovi

Stanje u 07:00 sati: oblačno;

-Temperatura zraka u 07:00 sati: 9ºC;             

-Relativna vlažnost: 100%;

-Relativni pritisak: 1034,0 mbar;

-Pravac i brzina vjetra: - m/s;

-Količina padavina za protekla 24 sata: 6,5 lit/m2;

-Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA i TEŠANJKA – U granicama normalnog.  Vodostaj Usore jutros je iznosio 73 cm.

 

4.

Informacije iz Policijske uprave

U protekla 24 sata na području općine evidentirano je:

-          1 krivično djelo,

-          2 narušavanja javnog reda i mira i

-          2 prijave građana.

  

5.

Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela

 

-Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 30 intervencija, od toga 4 zbog  povreda. U bolnicu je upućeno 13 osoba.­

-Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata rođena je 1 ženska beba.

 

6.

Snabdjevanje energentima, vodom i stanje telefonskih veza

ELEKTRIČNA ENERGIJA – Zbog planskiih radova na elektroenergetskim objektima danas će u periodu od 14:00 do 16:00 sati bez električne energije biti  trafo područje Vila 2  (Silk Trade, Gas petrol, Lockwood, Nordent, Koteks, Štamparija S).  

VODA- Snabdjevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava  zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

TELEFONSKE VEZE-  Uredno funkcionišu.

TOPLOTNA ENERGIJA- Uredno snabdjevanje.

 

7.

Ostale informacije

                                                           /

 

Objavljeno u Servisne Informacije

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.