Članak je filtriran: Utorak, 24 Decembar 2019

Novinarka Alisa Jarovskaja ostala je bez posla na državnom TV kanala u regiji Jamal nekoliko dana nakon što je postavila pitanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom godišnje konferencije za novinare.

Pojedini mediji spekulišu da vlasti u arktičkom regiji Jamal na sjeverozapadu Sibira nisu bile zadovoljne njenim pitanjem.

Jarovskaja, međutim, kaže da je sama dala otkaz, javio je BBC.

Međutim, ova priča podiže svijest o teškom položaju novinara u Rusiji.

Tokom trećeg sata tradicionalne godišnje konferencije, održane 19. decembra, mikrofon je proslijeđen novinarima iz regije Jamal.

Alisa Jarovskaja uzela je mikrofon iako je riječ trebao preuzeti njen kolega iz iste regije koga je odabrao Putinov glasnogovornik.

Pitanje je započela isticanjem prednosti globalnog zagrijavanja za svoju regiju, jer je to značilo da se topi arktički pojas koji je bio pod ledom, a koji predstavlja i morski prolaz. Izgrađena je lokalna infrastruktura, uključujući željezničku, međutim izgradnja mosta preko rijeke Ob zastala je, navela je ona. Most treba da poveže dva lokalna grada, Salekhard i Labytnangi.

“Naš guverner Dmitrij Artkjuhov ne štedi napore da ovo pretvori u stvarnost. Ipak, o tome se sve manje raspravlja na saveznom nivou. Dakle, pitanje je možemo li uključiti savezni nivo da se ovo pitanje riješi?”, kazala je Jarovskaja.

Putin je rekao da savezna vlada ne bira projekte na osnovu toga koji im se sviđaju, ali je rekao da je Ob most koji predstavlja važnu vezu za transportnu infrastrukturu regije, jer je otvaranje arktičkih luka bila ključna inicijativa koja se morala uskladiti s rastom izvoznog tereta.

Vlada je toga bila svjesna i obratiće pažnju na to, dodao je.

Prema izvještaju na web stranici Ura.ru, visoki službenici u regiji Jamal nisu bili impresionirani novinarskom intervencijom, a TV kanal bio je nezadovoljan što je ona uzela mikrofon od kolege.

Ističući da je lokalna vlast vlasnik TV kanala za koji je radila, Ura.ru je citirao jedan interni izvor koji kaže da je prethodno dogovoreno da se umjesto toga postavi zasebno pitanje o željezničkim vezama.

Jarovskaja je rekla za nekoliko ruskih medija da je ona sama dala otkaz, ali nije rekla da li je to povezano s njenim pitanjem.

(Fena)

Objavljeno u Svijet

U nedjelju, 22.12.2019. godine, u fiskulturnoj sali Osnovne škole “Huso Hodžić” u Tešnju, održano je takmičenje iz sportske gimnastike pod nazivom “Gimnastika u srcu”, koje već nekoliko godina uspješno organizuje Škola gimnastike “I Love Gymnastics” iz Doboj Juga.

Takmičenje se odvijalo u dva dijela, revijalni D program (parter i poligon) i takmičarski C program. Iako je takmičenje bilo podjeljeno u dva dijela, sala je bila premala da primi sve posjetioce. Učešće u takmičenju uzelo je oko 300 takmičara sa područja općina Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Zenica, Sarajevo, Konjic i Kreševo.

U “D” programu smo mogli vidjeti naše članove kako uspješno svladavaju poligon spretnosti i rade elemente gimnastike na parteru, a u “C” programu bili smo svjedoci svom raskošnom talentu sportske gimnastike u BiH. Najuspješnjije su bile djevojčice iz Sarajeva GK “Bosna” odmah iza njih gimnastičarke iz GK “Winer” Zenica. Naša škola gimnastike bila je odmah iza njih po osvojenom broju medalja rame uz rame sa prijateljskim klubom “Sparta” iz Doboja. Gimnastičarke iz Kreševa i Konjica također su pokazale zavidno znanje.

Drago nam je da ova Škola gimnastike polako ali sigurno postavlja gimnastiku na pravo mjesto, kroz redovne treninge na području općina Tešanj i doboj Jug, kao i kroz ovo takmičenje koje se već četvrtu godinu uspješno organizuje.

Čestitamo.

(Sportski savez Općine Tešanj)

Objavljeno u Sport
Srijeda, 25 Decembar 2019 00:00

Općina Tešanj: Božićna čestitka

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu nastupajućeg vjerskog praznika.

Vjerujemo da ćete radost blagdana podijeliti sa svojim najbližim, prijateljima i komšijama u skladu sa vjekovnom tradicijom našeg međusobnog poštivanja, tolerancije i razumijevanja .

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.ecc.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 mr.sc. Suad Huskić

Objavljeno u Tešanj

Agencija za sigurnost hrane BiH, kako je potvrđeno Patriji, ovih dana primila je zahtjev od jedne firme iz Tešnja da im se omogući uvoz aromatizirane vode od konoplje/kanabisa.

Kako nam je nezvanično potvrđeno upućena je molba za informaciju o klasificiranju proizvoda, kao dodatka prehrani/proizvoda opće upotrebe, u ime komitenta Amtex d.o.o Tešanj, koji želi raditi uvoz predmetnog proizvoda na teritoriji BiH.

Proizvod koji bi željeli uvesti je aromatizirana voda od konoplje/kanabisa.

Firmu zapravo interesira da li je za isti proizvod potrebna neka vrsta uvozne dozvole Agencije za sigurnost hrane ili bilo koje nadležne institucije pri uvoznoj proceduri ove vrste robe i da li je potrebno da se obrate službenim putem, u vidu zahtjeva, da bi dobili mišljenje/odobrenje za uvoz ovog proizvoda.

Inače, predstavnici nekoliko udruženja teško oboljelih građana BiH pozvali su nadležne institucije da poduzmu odgovarajuće aktivnosti na legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

Saša Magazinović, zastupnik SDP-a ranije je kazao da je procjena da se u ovom trenutku više od 10 hiljada građana Bosne i Hercegovine liječi koristeći kanabis, naglasivši da treba razdvojiti konzumiranje kanabisa u bilo koje druge svrhe osim u medicinske.

Navodi da država ništa ne radi kako bi se riješilo ovo pitanje. Napomenuo je da je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, jednako kao i u drugim državama, da se omogući korištenje kanabisa u medicinske svrhe.

(akta.ba)

Objavljeno u Vijesti

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka". Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija u FBiH na smanjenju zagađenosti zraka.

Predmet revizije biie su aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u periodu 2016-2018. godine s ciljem smanjenja zagađenosti zraka. Revizijom su obuhvaćene aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš, te Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

Rezultati revizije pokazali su da nadležne institucije nisu bile efikasne u provođenju aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka. Naime, regulatorni okvir koji uređuje ovu oblast nije usklađen sa EU zakonodavstvom iz oblasti zaštite okoliša, a konstatovane su i nedorečenosti postojećih propisa.

Nadležne institucije nisu osigurale sveobuhvatno praćenje kvaliteta zraka u FBiH. Postoje područja koja nisu pokrivena monitoringom kvaliteta, a na područjima na kojima je monitoring uspostavljen nije osigurano mjerenje svih zakonom propisanih parametara. lako je zrak u određenim dijelovima FBiH izrazito zagađen, građani nemaju dovoljno jasne i lako dostupne informacije o njegovom kvalitetu, niti upute o tome kako mogu zaštiti zdravlje od štetnog uticaja polutanata.

Nije uspostavljen Registar emisija u zrak, a dostupni podaci o emisijama pojedinačnih zagađivača nisu pouzdani. Kantonalni planovi zaštite zraka ne sadrže dovoljno konkretnih mjera usmjerenih na smanjenje zagađenja iz glavnih izvora zagadenja, a nadležne institucije ne raspolažu podacima o efektima preduzetih mjera na smanjenju zagađenja. Također, nije uspostavljen odgovarajući inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zraka.

Na osnovu rezultata provedene revizije zaključeno je da postoji značajan prostor za unapređenje aktivnosti nadležnih institucija na smanjenju zagađenosti zraka u FBiH. Prije svega, neophodno je uspostaviti odgovarajući regulatorni okvir za smanjenje zagađenosti, osigurati sveobuhvatno praćenje kvaliteta zraka, efikasnije planiranje i realiziranje mjera za smanjenje zagađenosti, te odgovarajući inspekcijski nadzor nad zagađivačima.

„Neophodno je istaći da je zdrav okoliš preduslov za kvalitetan život i očuvanje zdravlja Ijudi. Pravo na zdravu okolinu jedno je od osnovnih Ijudskih prava. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi zagađenost zraka kao najveći ekološki rizik po zdravlje u Evropi. Stoga je važno koordinisanim djelovanjem nadležnih institucija provesti preporuke kojima će se unaprijediti aktivnosti na smanjenju zagađenosti zraka u Federaciji BiH“, naveli su revizori u izvještaju.

(akta.ba)

Objavljeno u Vijesti

Nakon što je početkom godine Žurnal objavio tekst o kupovini diploma u BiH, Ministarstvo obrazovanja USK vršilo je nadzor nad radom Centra za obrazovanje odraslih Multilingua Sanski Most, škole koja je za 17 dana bez prisustva nastavi izdala diplomu srednje medicinske škole novinarki Žurnala. Vrlo brzo škola je zatvorena.

Međutim, krajem septembra Ministarstvo obrazovanja u Službenom glasniku USK objavilo je odluke o poništenju 30 diploma izdatih od strane ove škole. U obrazloženju odluka o poništenju diploma Ministarstvo navodi da škola nije imala dozvolu za rad za sedam zanimanja, piše Žurnal.

“Ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Rješenjem od 07. 01. 2019. godine formirao je komisiju čiji je zadatak bio da izvrši nadzor nad zakonitošću rada PU Centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most. Komisija je prilikom provođenja nadzora provela sveobuhvatnu pravnu analizu rada imenovane ustanove i utvrdila sljedeće:

Ustanova je izvodila programe obrazovanja odraslih za koje nije imala odobrenje ovog Ministarstva za zanimanja: automehatroničar, kuhar, mašinski tehničar programer CNC mašina, metalostrugar, šumarski tehničar, vodoinstalater i zavarivač,”, navedeno je u odlukama o poništenju 30 diploma.

Ministarstvo nije utvrđivalo eventualne neregularnosti sticanja diploma već se isključivo vodilo činjenicom da škola nije imala dozvolu za izvođenje nastave za sedam zanimanja. Poništena su svjedočanstva izdata od 2015. do 2019. godine.

Nevjerovatna je činjenica da je Centar za obrazovanje odraslih Multilingua Sanski Most od 2015. godine nesmetano radio i nezakonito izdavao diplome. Više od četiri godine niko iz Ministarstva nije vršio nadzor nad radom Centra!

“Izvođenjem programa prekvalifikacije/kvalifikacije za prethodnih sedam zanimanja prekršene su odredbe člana 12., 15., 16., 17., 18., 41. i 42. Zakona o obrazovanju odraslih.
U skladu sa članom 43. Zakona o obrazovanju odraslih ustanovi je izrečena privremena mjera zabrane bavljenja djelatnošću obrazovanja odraslih. Nadalje, u skladu sa članom 52. Zakona o ustanovama ustanova koja je izdala javne isprave dužna je utvrditi način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak rada ustanove”, navedeno je dalje u obrazloženju odluka o poništenju.

Za zaštitu prava “korisnika usluga”, odnosno učenika čije su diplome poništene, Ministarstvo obrazovanja zadužilo je školu koja je nezakonito izdavala te iste diplome. Posljedice (ne)rada Ministarstva obrazovanja snosit će “korisnici usluga” jer nisu radili posao Ministarstva i provjeravali zakonitost rada škole koju su pohađali.

(fokus.ba)

Objavljeno u Vijesti

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Porast oblačnosti tokom poslijepodneva i u večernjim satima. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabom susnježicom ili snijegom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 26.12.2019 (Četvrtak)., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni, uglavom, malo do umjereno oblačno i sunčano. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne sa kišom i susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 4 do 8, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.12.2019 (Petak)., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Herecegovini smanjenje oblačnosti. U večernjim satima, u većem dijelu Bosne, sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabom susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu od 7 do 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.12.2019 (Subota)., u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u nizinama Bosne sa kišom i susnježicom, a u višim sa snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od 1 do 5, na jugu od 7 do 11 stupnjeva.

(FHMZ)

Objavljeno u Servisne Informacije

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.