Članak je filtriran: Utorak, 01 Maj 2018

Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ) Lukavac donio je na sjednici održanoj u ponedjeljak Odluku o proglašenju stanja tehničko-tehnološke nesreće zbog nesreće na taložnici "Bijelo more" preduzeća "Sisacam Soda Lukavac" koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče.

Također, održana je i vanredna sjednica Kantonalnog štaba (KŠ) CZ Tuzla kojoj su, osim članova KŠCZ prisustvovali i načelnici i predstavnici OŠCZ Lukavac, Gračanica i Doboj Istok, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save te predstavnici Javne uprave Vode Srpske Bijeljina i Republičke uprave CZ Bijeljina, kao i predstavici firme "Sisacam Soda Lukavac" i Sportskog ribolovnog društva "Smuđ".

Na sjednici je analizirana situacija na taložnici "Bijelo more", a nakon obilaska lokacije definirani su zaključci kojim se zadužuje "Sisecam Soda Lukavac" da svim relevantnim subjektima dostavi podatke u vezi s akcidentom na spomenutoj taložnici te preduzme mjere u skladu sa Operativnim planom za incidentna zagađenja, Planom sprječavanja nesreća većih razmjera i Spoljnim planom intervencije.

Menadžmentu "Sisecam Soda Lukavac" naloženo je da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija.

Također, potrebno je da Federalni vodni inspektor odredi sanacione mjere ili predloži Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremu i provedbu sanacijskog programa.

Osim navedenog, zaključcima se zadužuju Agencija za vodno područje rijeke Save ili pravna osoba određena Planom upravljanja vodama da preduzmu mjere za otklanjanje ili sprječavanje zagađenja. To znači preduzimanje svih mjera za svođenje posljedica štetnih po okoliš na najmanju moguću mjeru, u skladu Operativnim planom mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.

Načelnici općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok trebaju pokrenuti inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (FBiH) s ciljem dobijanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta na taložnici "Bijelo more".

Kantonalna uprava civilne zaštite treba prikupiti sve informacije o nastalom događaju i preduzetim mjerama od nadležnih subjekata i sačiniti informaciju koju treba dostaviti institucijama u FBiH i Republici Srpskoj, navedeno je u Redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u FBiH.

Objavljeno u Vijesti

Prema podacima Vijeća ministara BiH izvoz organske prizvodnje u BiH se u protekloj godini udvostručio.

Sejad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH za Klix.ba je ispričao na kojem je nivou naša država trenutno kada je riječ o ovoj proizvodnji te šta je do sada postignuto u toj oblasti.

Zakon o organskoj proizvodnji u Republici Srpskoj donesen je 2010. godine, a tek prošle godine i na nivou Federacije BiH. Sejad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH je istakao kako je njime u potpunosti regulisana ova oblast, ali da je potrebno uspostaviti i još jedan vid kontrole na tržištu kako bi se što efikasnije pronalazili oni koji pod oznakom organskih proizvoda promovišu one koji to nisu.

“Na taj način bi se zaštitili certificirani organski proizvođači, a bitno je naglasiti da je organska proizvodnja poboljšana usvajanjem ovog zakona, ali ono na čemu još treba raditi jeste i formiranje registra na osnovu kojeg bisamo imali podatke koliko organskih proizvođača postoji”, kazao je Herceg.

Potrebni značajniji poticaji

Sagovornik je istakao da je 2012. godine bilo zabilježeno 170 operatera u organskoj proizvodnji i da se polako i u ovoj godini taj trend vraća. Dodao je da se udvostručila organska proizvodnja i da bi naša država mogla biti zemlja u kojoj bi taj sektor imao dobru budućnost zbog svih resursa kojima raspolaže.

“BiH je uvijek pratila svjetski trend u organskoj proizvodnji, a on se uvijek kretao između 10 i 20 posto, međutim, bitno je naglasiti da se ta proizvodnja u BiH povećava i preko 20 posto. Potražnja je velika i bilježimo veliki porast, ali kada uporedimo s tržištem EU, mi u BiH proizvodimo tek 0,02 posto na površinama pod organskom proizvodnjom, a to znači da je blizu 1.000 hektara zemljišta pod organskom proizvodnjom”, istakao je.

Herceg je naglasio kako se u BiH još ne realizuju projekti koji bi unaprijedili organsku proizvodnju i da je osim nedostatka registra potrebno ovu oblast sistemski riješiti kako se ona ne bi zasnivala samo na nevladinim organizacijama i udruženjima.

“Federalno, ali i određena kantonalna ministarstva poljoprivrede izdvajaju poticaje za ovu oblast, međutim, ona nisu dovoljna, jer se većina tih sredstava potroši na certifikaciju. Kao primjer navodim činjenicu da svaki farmer mora platiti certifikaciju 1.000 KM iako ima pola hektara zemljišta i nema ekonomsku opravdanost za to. A opet, s druge strane, bez certificiranja i vođenja nadzora ta organska poljoprivreda se ne priznaje”, pojasnio je.

Organski proizvodi se najviše izvoze u skandinavske zemlje

Kazao je da je ove godine za organsku proizvodnju iz budžeta Federacije BiH izdvojeno 80 hiljada KM, što je, kako  je naveo, malo i za certifikaciju.

“To znači da se iz budžeta Federacije BiH izdvaja blizu 2,5 posto sredstava za razvoj organske proizvodnje. Mi iz udruženja smo tražili da se izdvoji milion KM za ovu oblast kako bismo mogli raditi na razvoju i promociji organske proizvodnje”, istakao je.

Herceg je naveo kako se najviše organskih proizvoda iz BiH izvozi u Skandinavske zemlje, a da su i dalje najveći potrošači Njemačka i Italija. Riječ je o ljekovitom bilju, šumskim proizvodima i gljivama, a od toga plastenička proizvodnja zauzima 20 posto.

“Kada je riječ o organskom povrću i voću, velika je potražnja i nije upitna cijena, ali je upitan kvalitet. A da bismo osposobili naše poljoprivredne proizvođače, mi u njih moramo uložiti i osigurati ambijent za organsku proizvodnju, a s druge strane, imamo resurse i obučene ljude, međutim, još nemamo na području Federacije znak za organsku proizvodnju”, naglasio je.

To znači da svi organski proizvođači moraju na svojim prodajnim mjestima izložiti certifikat kako bi na taj način kupci bili uvjereni da je riječ o organskim proizvodima.

Sagovornik je dodao i to da se Regulativom 834 za organsku proizvodnju iz EU propisuje da svaki proizvođač koji se odlučuje za certifikaciju mora ispunjavati propisane uslove.

“Kada se pokrene proces certifikacije, organizacije koje se tim bave, a kojih u našoj državi ima šest, vrše certifikaciju i proizvođaču izdaju potvrdu za pristup organskoj proizvodnji. Nakon toga, inspekcija vrši nadzor, kontroliše rad i kvalitet izdaje se certifikacijska potvrda, a nakon godinu ili više kada se pokrene biznis i certifikat”, ispričao je sagovornik.

Mladi sve više zainteresovani za organsku proizvodnju

Ukupan izvoz se povećava i velika je potražnja, trenutno radimo jedan projekt sa Češkom, Slovačkom i Mađarskomu kojem su i Srbija, BiH i Moldavija, gdje radimo na iskustvima i uvođenju mladih u organski sektor, budući da je ta napredna poljoprivredna proizvodnja i održiva.

Organska proizvodnja zabranjuje upotrebu pesticida i genetičku manipulaciju gajenih biljaka i zbog toga su svi organski proizvodi zdravi i kvalitetni. Herceg je istakao da je Savez udruženja organskih proizvođača FBiH formirao Centar za razvoj i podršku organskim proizvođačima i putem sajmova edukuju građane na koji način mogu prepoznati organske proizvode.

“Također je bitno napomenuti da ne postoji velika razlika u cijenama između organskih i komercijalnih proizvoda. Ukoliko proizvođač direktno kupcima nudi svoje proizvode ne postoje velike marže te su cijene više za 30, a u nekim kulturama i 50 posto. S druge strane, u trgovačkim centrima marže su velike te tu dolazi do veće razlike u cijenama”, rekao je.

Ono što ohrabruje, kako je istakao Herceg, jeste i velika zainteresovanost mladih ljudi za ovu proizvodnju, a s obzirom na to da je riječ o održivoj oblasti može se reći da će ovo biti proizvodnja budućnosti.

“Trenutno radimo na projektu u kojem uzimamo iskustva iz Mađarske, Češke i Slovačke, a obučavamo proizvođače iz Srbije, Moldavije i BiH. Bitno je da imamo mlade ljude i da ih kvalitetno obučimo kako bi se što bolje razvijala organska proizvodnja. Prema svjetskim istraživanjima potražnja za organskom proizvodnjom će rasti i do 20 godina i mladi su to prepoznali. I dalje ćemo nastojati organsku proizvodnju podići na viši nivo, jer građani zaslužuju da jedu kvalitetne proizvode”, zaključio je Herceg.

 

Objavljeno u Vijesti

Od mjeseca maja broj zahtjeva za izdavanje pasoša u BiH bude u porastu, dok se velike gužve bilježe od juna svake godine. Iz nadležnih MUP-ova kazali su kako su spremni, ali savjetuju građane da zahtjeve predaju prije sezone godišnjih odmora.
Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH kazali su kako ima dovoljno pasoških knjižica za ovu sezonu.

"Napominjemo da je IDEEA u martu ove godine potpisala ugovor o nabavci pasoških knjižica na period od četiri godine sa banjalučkom kompanijom 'Milbauer'. Ovim ugovorom ukupno se nabavlja milion i petsto hiljada pasoških knjižica", kazali su iz Agencije.

U MUP-u KS kazali su da se broj zahtjeva za izdavanje putnih isprava redovno prati, te da se u skladu sa dinamikom podnošenja istih organizuje broj radnih mjesta za prijem zahtjeva. Podsjetili su kako se zahtjevi za izdavanje pasoša zaprimaju na devet lokacija u KS, te da građani mogu zahtjev predati na bilo kojoj od tih lokacija neovisno od njihovog mjesta prebivališta. Putne isprave mogu preuzeti u Sektoru putnih isprava u ulici Zmaja od Bosne br. 15 u Novom Sarajevu.

"Koristimo priliku da ponovno pozovemo naše građane da zahtjeve za izdavanje putnih isprava predaju blagovremeno, ukoliko su u mogućnosti prije sezone godišnjih odmora kada se prema dosadašnjoj praksi broj zahtjeva u znatnoj mjeri poveća, te se zbog toga zahtjevi ne mogu obraditi istom brzinom i intenzitetom kao u periodu kada je taj broj znatno manji", kazala nam je Nihada Čomor, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Kabinetu ministra MUP-a KS.

Iz MUP-a Republike Srpske kazali su kako rade u punom kapacitetu, te da sve organizacione jedinice spremno dočekuju sezonu godišnjih odmora kada se poveća broj prijema zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava.

"Radno vrijeme lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u skladu je s potrebama lokalnih zajednica, te su također uspostavljani i sistemi za kontrolu redova. Međutim, prije svega savjetujemo građanima da na vrijeme predaju zahtjev za zamjenu ličnih dokumenata i ne čekaju sezonu godišnjih odmora, te napominjemo da je dokumente moguće zamijeniti i prije isteka roka njihovog važenja", kazali su nam iz Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a RS.

Podsjetili su i na uslugu SMS-servisa putem koje građani mogu izvršiti provjeru podataka i dobiti obavještenja iz registara Ministarstva o statusu ličnih dokumenata, registraciji vozila, novčanim kaznama i uplatama, te kaznenim bodovima.

(klix.ba)

Objavljeno u Vijesti

Danas u Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti u većem dijelu Bosne će uvjetovati jače pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje vjetar istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 03.05.2018 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini prije podne jače naoblačenje sa juga koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji. Jače padavine u drugoj polovini dana. Najmanje padavina se očekuje za sjeveroistok Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 04.05.2018 (Petak)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Od sredine dana prema večernjim satima se očekuje i grmljavina. N jugu zemlje bez padavina. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.05.2018 (Subota)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stupnjeva.

Objavljeno u Servisne Informacije

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.