Članak je filtriran: Utorak, 06 Mart 2018
Srijeda, 07 Mart 2018 00:00

SDP Tešanj: Sretan 8.mart

Čestitka

  1. mart-Dan žena

 

Drage majke i sestre, pripadnice ljepšeg spola,

u ime Općinske organizacije SDP BiH Tešanj i svoje lično

od srca vam čestitam 8. mart-Dan žena.

S dubokim i iskrenim poštovanjem i uvažavanjem,

                                                              

                                                            Predsjednik OO SDP BiH Tešanj
                                                             Senad S. Subašić

Objavljeno u Vijesti

Već nekoliko dana svjedoci smo protesta i blokada više saobraćajnica od strane nezadovoljnih bivših pripadnika Armije RBiH. Zahtjevi pripadnika boračke populacije usmjereni su na objavljivanje registra boraca, hitno upućivanje u parlament nacrta Zakona o pravima demobilisanih boraca, te hitno donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja za BiH.

Odgovorajući na aktuelna pitanja resorni ministar Salko Bukvarević, najprije je u razgovoru za dnevnik TV1, a zatim i za Klix izjavio da problem oko objave registra pravi Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP), koja je “dopisom” zabranila javnu objavu “vremena koje je određeno lice provelo u Armiji BiH”. U odgovoru koji je Istinomjer dobio od AZLP demantovani su Bukvarevićevi navodi.

"Nama je odgovoreno da ni pod kakvim uslovima dužinu vremena provedenog u oružanim snagama ne možemo javno objaviti. (…) Naravno, izostavili smo matični broj, nije to problem. U januaru mjesecu smo objavili registar korisnika i stavili ga na raspolaganje institucijama BiH. Nama nije problem, mi nemamo nikakav problem da se to objavi. Evo, u potpunosti smo izvršili sravnjenje podataka za regiju Istočna Bosna, za Kanton Tuzla (…) Spremni smo sa registrom branilaca."

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Da je dozvala AZLP prepreka da se udovolji boračkim zahtjevima Bukvarević je ponovio i jučer.

"Onog momenta kad nam Agencija za zaštitu ličnih podataka dopusti, mi nemamo nikakvih problema da se registar javno objavi. Naš je problem samo što postoji dopis Agencije da objava registra nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka."

(Salko Bukvarević, 05.03.2018.)

Kako bismo provjerili ove navode kontaktirali smo Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH i pitali za pojašnjenje zbog čega “vrijeme provedeno u oružanim snagama” ne može biti objavljeno, i da li je to jedino sporno kada je u pitanju objava Registra boraca.

U odgovoru koji smo dobili od AZLP više puta je naglašeno da je agencija 20.02.2017. godine na ruke ministra Bukvarevića dostavila dopis sa detaljnjim obrazloženjem i Mišljenjem zašto je objava Registra u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja ima primat i nad domaćim zakonodavstvom.

Naime, 09.01.2017. godine Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida dostavilo je AZLP BiH obrazloženje aktivnosti i osnov za uspostavljanje elektronske baze podataka Jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Međutim, aktivnosti i obrazloženje ministarstva nisu naišli na odobrenje AZLP.

"Generalno, objavljivanje podataka na internetu predstavlja invazivan način na koji se kontinuirano vrši mješanje u privatnost pojedinca, i stvara neopravdan rizik da se objavljeni podaci zloupotrijebe u različite svrhe, a naročito kada se radi o katagorijama iz boračko- invalidske zaštite. Stoga smo mišljenja da, i u slučaju kada bi se zakonom propisala obrada ličnih podataka korisnika prava iz boračko-invalidske zaštite na web stranici ista ne bi bila u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti iako bi formalno postojao pravni osnov.

Kako je ranije obrazloženo, „propisano zakonom“ ne znači samo puko propisivanje radnje zakonom, nego kvalitet tog zakona. Naime, zakon mora pružiti određenu mjeru zaštite od proizvoljnog miješanja vlasti  u prava koja štiti konvencija."

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Uvidom u obrazloženje i mišljenje AZLP jasno je da nisu ispunjeni mnogi zakonski uslovi niti ispoštovane odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

Ministarstvo na čelu sa Bukvarevićem, prilikom izrade Registra namjeravalo je da prikuplja i obrađuje podatke koji se odnose na “JMBG, nacionalnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje (ranjen, oboljenjem ozlijeda) i  podatke o sudskim (krivičnim) kaznama”. Navedeno, osim što nije neophodno, ukazuje na neistinitost Bukvarevićevih tvrdnji da AZLP ne dozvoljava objavu Registra jer je sporno “vrijeme provedeno u oružanim snagama”, pri tom svjedoči i o (ne)svjesnoj namjeri ministarstva da grubo krši zakon.

“…ovakvo rješenje je suprotno svrsi obrade podataka u jedinstvenom registru, a ne postoji ni legitimni cilj koji se treba ostvariti zadiranjem u privatnost u ovoj mjeri.

Nesporno je da podaci iz jedinstvenog registra mogu biti dostupni tačno određenim resorima koji se bave pitanjima boračko-invalidske zaštite, ali dostupnost podataka svim nivoima vlasti u Federaciji BiH, samo zbog toga što je propisano je neprihvatljivo.”

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Dalje, kao svrhu objavljivanja ovih osjetljivih podataka, zaštićenih zakonom i evropskom Konvencijom, ministarstvo je navelo: “kako bi se imao uvid u transparentno korištenje budžetskih sredstava, kao i utvrđivanje tačnog broja branilaca i korisnika prava.”

Agencija je u svom Mišljenju na ovo obrazloženje “svrhe” odgovorila da:

"Zaključno, činjenje dostupnim javnosti određenih podataka, ne može biti samo sebi svrha, niti se transparentnost u trošenje budžetskih sredstava postiže trajnom i neograničenom objavom podataka na web stranici, svih ličnih podataka koje javni organ obrađuje. Isto tako, apsurdno je da javnost utvrđuje tačan broj branilaca i tačan broj korisnika prava, a niz nadležnih organa je uključeno u postupak sticanja i kontrole ostvarivanja tog prava.

Imajući u vidu navedeno, jasno je da je da je namjera objavljivanja podataka o korisnicima prava na web stranici rezultat proizvoljnosti, da bi predstavljala kršenja prava na privatnost zagarantovano članom 8. Konvencije i obrade ličnih podataka suprotno principima utvrđenim u članu 4. Zakona."

(Mišljenje AZLP BiH, 20.02.2017.)

Iako su razlozi vrlo dobro pojašnjeni to nije spriječilo ministra Bukvarevića da u javnosti iznosi netačne informacije, zbog čega mu je svojevremeno bila skrenuta pažnja i od strane AZLP.

"Dakle, za uspostavu registra je neophodan adekvatan zakonski osnov dok bi objava registra na web stranici ministarstva u svakom slučaju bila neprihvatljiva. Imajući u vidu navedeno očigledno je da nisu tačne informacije koje su objavljene u medijima koji prenose vaše stavove da objava oba registra mora biti zakonom definirana.

U prilogu akta dostavljamo vam kopiju Mišljenja da se još jednom neposredno upoznate sa stavom Agencije po navedenim pitanjima."

(Dopis AZLP upućen n/r ministra Salke Bukvarevića, 07.03.2017.)

Ovim dopisom je Agencija još jednom podsjetila Bukvarevića koji uslovi moraju biti ispunjeni za zakonito uspostavljanje jedinstvene elektronske baze registra dostavljajući mu, ponovo, svoje Mišljenje da bi objava registra na web stranici ministarstva bila suprotna Zakonu o zaštiti ličnih podataka, pa i u slučaju kada bi zakonom bilo propisano njegovo objavljivanje.

Dakle, prepreka za objavljivanje registra nije dozvola Agencije niti “vrijeme provedeno u oružanim snagama” nego Zakoni i evropska Konvencija, obzirom da je objava podatka koji se odnose na JMBG, nacionalnost, vjeroispovjest, zdravstveno stanje, te podaka o sudsim (krivičnim) kaznama u suprotnosti sa istim,  zbog čega ministar Salko Bukvarević za svoje izjave dobija ocjenu neistinito

(Istinomjer.ba)

Objavljeno u Vijesti

Bosna i Hercegovina je prva zemlja u Evropi po broju smrtnih slučajeva zbog zagađenja vazduha, a u cijelom svijetu zauzima drugo mjesto, odmah nakon Sjeverne Koreje.

Poređenja radi, u Njemačkoj je broj smrtnih slučajeva izazvanih zagađenošću vazduha na 100.000 stanovnika – 32,5, a u BiH 230,6.

Jednostavnom matematikom može se izračunati da u BiH godišnje, zbog posljedica zagađenja vazduha, umre oko 8.000 stanovnika.

Ni druge zemlje regiona ne zaostaju. Albanija je četvrta u Evropi, zatim slijede Crna Gora, Makedonija i Srbija.

Sve zemlje Zapadnog Balkana su na dnu ljestvice i najveći su izvoznici sitnih čestica (PM2,5) u atmosferu, čija koncentracija u ovim zemljama često prelazi dozvoljenu granicu i do 10 puta.

Vlatka Matković Puljić, savjetnica za zdravlje i energiju za regiju Balkan iz Alijanse za zdravlje i životnu sredinu HEAL kazala je za “DW” da je zagađenje vazduha u ovoj regiji “strašan problem”.

“Sve zagađene termoelektrane Evrope se nalaze u ovoj regiji”, upozorava Matković Puljić i dodaje da je alarmantno na području grada Tuzle i Lukavca zbog termoelektrane Tuzla i drugih fabrika koje se nalaze na tom području.

U Tuzli je prošle godine koncentracija SO2 bila i do 14 puta viša od dopuštenog, te je zbog ovog problema bila obustavljena i nastava u školama. Situacija nije bolja ni ove godine. Emisija štetnih čestica u jednoj zemlji, znači da će te iste štetne čestice završiti i u drugim zemljama.

“Ako Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji i koja među ovim zemljama ima najčistiji vazduh, želi nešto napraviti u borbi protiv zagađenja, ona to ne može, jer Srbija i BiH u njenom susjedstvu nemilice zagađuju vazduh”, upozorava Matković Puljić.

Ona naglašava da je neophodna saradnja među zemljama, kao i konkretni koraci ugrađivanja filtera ili zatvaranja termoelektrana, ali za početak bi bilo dovoljno napraviti i bolji sistem nadzora i praćenja kvaliteta vazduha.

“Najtransparentnije podatke ima Srbija. U BiH postoje mjerenja kvaliteta vazduha, ali podatke je jako teško dobiti i nisu dostupni javnosti, dok u Makedoniji često mjerne stanice ne rade”, objašnjava Matković Puljić i upozorava da je prvi korak za sve države da imaju transparentne i redovne podatke o kvalitetu vazduha, da bi se problem počeo rješavati.

Matković Puljić je istakla da bi sve države Balkana trebalo od 2018. godine da počnu drastično smanjivati zagađenje iz termoelektrana na ugalj.

Međutim, ni jedna država nije počela raditi na tome. Ona dodaje da volje među nadležnim institucijama za poboljšanje već godinama nema.

Ukoliko se to uskoro ne uradi, države neće moći pristupiti globalnom energetskom tržištu, a nijedna država ne može funkcionisati samostalno.

“Crna Gora ima obavezu da za 5 godina ugasi termoelektranu Pljevlja. Druge termoelektrane nema, što znači da će se morati odlučiti da li će graditi neki novi energetski projekat, sa potrebnim filterima, ili će morati uvoziti struju”, upozorava Matković Puljić.

U BiH je prema podacima IPI Instituta za privredni inženjering Zenica, oko 70 odsto vozila starije od 10 godina, a od ukupnog broja uvezenih auta samo prošle godine, 80 odsto ima EURO 4 kategoriju, koja će u njemačkim gradovima biti zabranjena.

(akta.ba)

Objavljeno u Vijesti

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je, kako smo već informisali javnost, u proteklom periodu intenzivirala aktivnosti iz svoje nadležnosti, na kontroli vozača i vozila, te dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH. Cilj naznačenih aktivnosti je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, kako bi se zadržali pozitivni trendovi i rezultati koji su zabilježeni u proteklih nekoliko mjeseci, te postigao visok stepen bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Naznačene aktivnosti se poduzimaju sa posebnim akcentom na dokumentovanje i sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja vozila, koja je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, posebno onih sa teškim i tragičnim posljedicama. Tako su, u vremenskom periodu od 01.02. do 28.02.2018. godine, mobilni radarski sistemi na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona evidentirali i zabilježili 2002 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, a stacionarni radarski sistemi 2529 prekršaja, što ukupno iznosi 4531 prekršaj.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti sa aktivnostima na postizanju visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te u tom smislu sprovoditi pojačane akcije, u kojim će se sankcionisati svi nesavjesni vozači i drugi učesnici u saobraćaju, zbog kršenja saobraćajnih propisa.

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje

Objavljeno u Vijesti

BiH je jedina zemlja u Evropi koja nema digitalno emitiranje televizijskog signala – rekao je direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Predrag Kovač.

Kovač je prije početka okruglog stola “Prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje – kako dalje?”, koji su organizirali Vanjskotrgovinska komora BiH i RAK, rekao novinarima da je Savjet ministara osigurao novac za završetak digitalizacije s aspekta uspostavljanja “multipleksa A” i “multipleksa B”, gdje su trebali svoje mjesto naći, kako javni tako i privatni emiteri, ali to nije završeno.

– Multipleks A i B su u nadležnosti odbora sistema, odnosno tri javna servisa, i duže od godinu dana nema pomaka koji se odnose na formiranje tijela koje će upravljati multipleksom u BiH, a kojem bi RAK dao dozvolu da bude multipleks operator i da krene digitalno emitiranje makar na tri lokacije na kojima u ovom trenutku postoji digitalni signal – pojasnio je Kovač.

On je dodao da se u Strategiji za digitalizaciju, koju su svojevremeno usvojili svi u BiH, kaže da šest mjeseci prije gašenja analognog signala RAK može raspisati konkurs za dodjelu “multipleksa C” multipleks operateru i to je mogućnost da se ovaj proces otkoči i da komercijalne televizije ne trpe zastoj koji u ovom trenutku postoji kada je riječ o digitalizaciji.

Prema njegovim riječima, ako komercijalne televizije iskažu spremnost da uzmu aktivnu ulogu u rješavanju ovog problema, taj proces niko ne može zaustaviti, a komercijalne televizije bi dobile svoj multipleks.

Pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH Vlatko Drmić podsjetio je da je u BiH u junu 2015. godine trebao biti završen proces digitalizacije, što do danas nije učinjeno jer u cijelom procesu ima administrativnih prepreka prilikom nabavke same opreme.

Drmić je naglasio da je Ministarstvo, zajedno sa javnim RTV servisima, pokrenulo proces javne nabavke, ali da sada vode borbu sa žalbama.

On je naglasio da su multipleksi A i B namijenjeni i za javne i za komercijalne servise, kapacitet je proširen na 32 kanala, što znači da je 29 slobodnih kanala za komercijalne televizije.

Drmić kaže da je sada problem formiranje mrežnog operatera kao tijela koje bi upravljalo tom opremom i dostavilo cjenovnik RAK-u koji bi poštovale komercijalne stanice.

Generalni direktor RTV BiH Belmin Karamehmedović rekao je da je prva faza digitalizacije provedena i da su digitalnim signalom pokrivena područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

– Opredijeljeni smo da što prije dođe do formiranja mrežnog operatera na način kako to predviđaju odluke Savjeta ministara i RAK-a – istaknuo je on.

Vlasnik Televizije “OSM” Mirko Despić ističe da su kočnica digitalizaciji različiti interesi, iako bi prelaskom na digitalni sistem građani imali bolju uslugu.

On je naveo da privatne emitere interesuje cijena, jer se digitalizacijom mijenjaju finansijski uslovi koji nisu ni približno isti sadašnjim.

Prema njegovim riječima, neki pokazatelji govore da će privatne emitere to koštati toliko koliko 90 odsto medija nema budžet.

(tuzlanski.ba)

Objavljeno u Vijesti

Epilog nakon nekoliko hladnih dana i snježnih padavina dvije su žrtve smrzavanja u BiH, a riječ je o muškim osobama u Čelincu i Brčkom. Prije dva dana meteorolozi su izdali upozorenje na jak vjetar i padavine. Kako ističu, posebno jak jugo očekuje se u Hercegovini, istočnoj i jugoistočnoj Bosni, Kupresu, Livnu i u planinskim dijelovima.

O klimatskim ekstremima s kojima smo iz godine u godinu sve više suočeni, u intervjuu za Večernji list govorio Željko Majstorović, penzionisani meteorolog i doajen vremenske prognoze u BiH koji je, između ostalog kazao da je prošla godina bila hladnija u odnosu na ovu, a na globalnoj razini po temperaturi je bila na trećem mjestu, ali su zato 2015. i 2016. godine bile najtoplije.

“Zbog klimatskih promjena koje su evidentirane mogući su ekstremi, pa i snijeg u maju. Kada spominjem ekstreme prije nekoliko godina bili smo svjedoci velikih poplava u BiH i u regiji, a nakon toga i suše. Prošla godina bila je hladnija u odnosu na ovu, a na globalnoj razini po temperaturi je bila na trećem mjestu, ali su zato 2015. i 2016. godine bile najtoplije”, rekao je Majstorović.

Majstorović je rekao kako je prije samo sedmicu dana, bilo je prognozirano kako će već ovih dana biti snijega. No, u ovom trenutku možemo konstatirati kako nije tako.

“Naime, podsjetio bih kako trenutno iznad Evrope traje snažna borba “titana”, a riječ je o dvjema velikim frontama. Ona hladna dolazi sa sjeverozapada, a južna, topla iz Afrike i njihov sukob trenutno traje između Slovenije i Austrije. Upravo zbog toga došlo je do promjene meteorološke prognoze. Podsjećam, prognoziran je snijeg, ali ova južna fronta se još uvijek ne da, tako da će sljedećih dana temperatura polako padati, bit će tu i kiše i sunca, svega pomalo, dosta promjenljivog vremena nas očekuje. Svemu tome uzrok su borbe tih jakih struja”, rekao je Majstorović.

On je naveo da je trend zagrijavanja prisutan u cijelom svijetu.

“Donedavno se govorilo o povećanju temperature za 0,6 stepeni, a sad se govori o povećanju temperature za jedan stepen. Dakle, činjenica je da se zagrijava cijela planeta, pri tom mislim na atmosferu i oceane. Također smo svjedoci sve jačih vjetrova, a samim time i pojava ekstrema”, zaključio je poznati meteorolog.

Objavljeno u Vijesti

Auto Milovanović grupa još jednom je pokazala da uz dobro poslovanje, ruku pod ruku ide i humanitarni rad. Naime ova grupacija je za liječenje Nine Bližnjaković prikupila i uplatila 10 hiljada maraka.

Objavljeno u Humanost
Srijeda, 07 Mart 2018 00:00

07.03.2018. Vremenska prognoza

Danas u Hercegovini oblačno vrijeme, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Tokom dana, kiša i pljuskovi se očekuju, u Hercegovini i u jugozapadnim područjima. Očekivna količina padavina u tim djelovima između 15 i 30 litara kiše po metru kvadratnom. U ostalim djelovima lokalno slabija i kratkotrajna kiša. Više padavina tokom noći na četvrtak. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 08.03.2018. (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Od poslijepodnevnih sati smanjenje oblačnosti. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 5, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 09.03.2018 (Petak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 5, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 10.03.2018 (Subota)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stupnjeva.

Objavljeno u Servisne Informacije

 

 

Aplikacije (uskoro)

Kontakti

Redakcija
t: +387 32 664 221
e: info@antena-radio.ba
Studio
t: +387 32 667 591
t: +387 32 667 592
e: antena.radio.jelah@gmail.com

Pronađite nas na:

 

Pošalji vijest

Pošalji vijest, fotografiju ili video na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.